framdrivning redigera

substantiv

pådrivning, påskyndning, påstöt, påstötning, påtryckning, pådrivare, frampressning, framkläckning, framknuffning, framkrystning, framplockning, framskjutning, framskuffning, framslungning, framsläpning, framsparkning, framstöt, framstötning, framvältning, framvältring, utandning, utrop, utslungning;

tillskjutning, skjutbom, skjutdörr, skottlucka, skuvning, hamring, skottning, rullning, hivning, hyvning, fösning, avfösning, kastboll, kastkropp, kastmaskin, kastning, kastpjäs, kastskiva, kastskovel, kastvapen, diskus, slunga, slungning, ballist, ballistik, avslungning, avslängning, bössa, luftbössa, väderbössa, skjutvapen, skjutning, avskjutning, skott, projektil, kula, gevärskula, kanonkula, pil, skytt, bågskytt, skarpskytt, skytte, jägare, jakt, urladdning, salva, krevad, explosion, explodering;

sporre, sporrhugg, hetsning, hetshund, hetsjakt, tussning, knuff, framfusighet, stöt, värjstöt, stimulus, impuls, impulsivitet, initiativ, propaganda, propagation, propeller, skovel, skovelhjul.

verb

framdriva, framkasta, framkläcka, framknuffa, framkrysta, framplocka, frampressa, framskjuta, framskuffa, framslunga, framsläpa, framsparka, framstöta, framvälta, framvältra, pådriva, påskynda, påstöta, påtrycka, skjuta, tillskjuta, skuva, skjuta spjället, skjuta för, skjuta för regeln, skjuta upp, skjuta upp dörren, regla, hamra, spika, skotta, skovla, dänga, vräka, trilla, rulla, slunga, avslunga, utslunga, slänga, avslänga, kasta, hiva, hyva, hysta, sutta, singla, avlossa, avskjuta, avbrinna, avbränna, krevera, explodera;

egga, stimulera, hetsa, tussa, fösa, avfösa, jaga, sporra, sporrhugga, mana på, urgera, agitera, starta, igångsätta, bevinga, propagera, driva på flykt.

adjektiv, adverb

skjutbar, expansiv, explosiv, impulsiv, driftig, företagsam, framfusig, framstupa.