Appendix:Bring/149. Ombytlighet

ombytlighetRedigera

substantiv

föränderlighet, ostadighet, obeständighet, flyktighet, fluktuation, lättrörlighet, vankelmod, obeslutsamhet, nyckfullhet, fladder, fladderaktighet, fladdrighet, kameleont, väderhane, väderflöjel, flaxer, fjärilsnatur, fjärilsliv, yrhätta, modesak, opinionsvind, nervositet;

växling, omväxling, omskiftelse, omskiftning, kortvarighet, förgänglighet, bräcklighet, förvissning, progress och regress, tillväxt och avtagande, ebb och flod, lyckans hjul, variation, variabilitet, aprilväder, aprildag, aprillynne, aprilsnö, tidens flykt, växelbruk, växelsång;

regellöshet, flygsand, drivsand, yrsand, drift, drivis, irrbloss, irrsken, kvicksilver, strömning, förvirring, oreda, svallning, jäsning, ofrid, orostiftare, rastlöshet, opålitlighet, vingleri;

bohem, bohemliv, harlekin, vagabond, tattare, landstrykare, kringstrykare, luffare, uteliggare.

verb

fluktuera, variera, växla, omväxla, stiga och falla, stiga och sjunka, alternera, vända kappan efter vinden, följa med strömmen, ombyta, vingla, vackla, ändra sig, lysa och försvinna, förflyga, förvissna, falna, svikta, svika, skifta, krångla, svamla, slingra, stappla, rubba, irra, kringflacka, flaxa, fladdra, sväva, svänga, svaja, dallra, oscillera, vagga, gunga.

adjektiv, adverb

ombytlig, föränderlig, flyktig, obeständig, inkonstant, ostadig, kameleontisk, kameleontartad, proteusartad, journaljär, oberäknelig, orolig, ojämn, fladdrig, fladderaktig, legär, vippig, nervös, spasmodisk, nyckfull, kapriciös, vankelmodig, obeslutsam, hastig, hastig av sig, förhastad, mottaglig för intryck, fridlös, disharmonisk, flaxig, ytlig, principlös, regellös, planlös, ometodisk, slipprig, opålitlig, bohemartad;

ovaraktig, övergående, förgänglig, bräcklig, växlande, omväxlande, växlingsrik, variabel, brokig, progressiv, regressiv;

hit och dit, till och från, från och till, fram och åter, fram och tillbaka, av och an, än si än så, ömsom, ömsevis, ryckvis, utan rast och ro, från det ena till det andra, från den ena ytterligheten till den andra, lika många faser som månens.