substantiv

otta, gökotta, spökotta, morgon, brådmognad, brådmogenhet, försprång, förskott, försmak, antecipation, förutsägelse, preservativ, företagsamhet, flit;

skyndsamhet, påskyndning, brådska, snabbhet, flinkhet, plötslighet, överraskning, punktlighet, påpasslighet, precision, raskhet, hurtighet.

verb

vinna försprång, vinna tid, förekomma, antecipera, förutsäga, draga växel på framtiden, betinga, betrygga, tinga, påtinga, beställa, abonnera, prenumerera, belägga en plats, pådriva, påminna, påskynda, mana, egga;

brådska, brådstörta, skynda, skynda sig, rappa sig, raska sig, kvicka sig, raska på, raska undan, passa på, begagna tillfället, gripa ögonblicket i flykten, nyttja tiden, överraska, överrumpla, överflygla, göra processen kort, gå summariskt tillväga, överila sig.

adjektiv, adverb

tidig, redo, färdig, slagfärdig, prompt, punktlig, ofördröjlig, oförtövad, expedit, försigkommen, lillgammal, smågammal, småförståndig, brådmogen, snusförnuftig;

snar, snabb, flink, rask, rapp, hurtig, plötslig, brådstörtad, brådsint, ivrig, framfusig, summarisk, omedelbar, ögonblicklig, oväntad, oförutsedd;

bittida, innan, innan dess, dessförinnan, i god tid, tids nog, före sin tid, i förköp, i förväg, i förtid, på förhand, till hands, på klockslag, på minuten, oförtövat, vid första tillfälle, vid första lägenhet, inom kort, morgonstund har guld i mun;

strax, bums, genast, i rappet, i blinken, i hast, sagt och gjort, brådstupa, i brådkastet, bråttom, på stunden, med ens, på fläcken, på ögonblicket, på skivan, på stället, på stående fot, ex tempore, korteligen.