Se även miss.

Svenska

redigera

miss-

  1. (förled) uttrycker att någonting utförs eller har inträffat fel eller på ett negativt sätt
    Sammansättningar: missakta, missaktning, missanpassa, missanpassning, missbedöma, missbedömning, missbelåten, missbelåtenhet, missbildad, missbildas, missbildning, missbruk, missbruka, missbrukare, missbruksproblem, missbytt, missdåd, missdådare, missfall, missfirma, missfirmelse, missfirmning, missformad, missfoster, missfärga, missfärgning, missförhållande, missförstå, missförstånd, missgrepp, missgynna, missgynnsam, missgärning, missgärningsman, misshandel, misshandelsbrott, misshandelsfall, misshandla, misshandlare, misshag, misshaga, misshagling, misshaglighet, misshaglighetsyttring, misshugg, misshumör, misshushålla, misshällighet, missklä, misskläda, missklädsam, misskreditera, misskreditering, misskrivning, misskund, misskunda, misskänna, missköta, misskötsel, missleda, missledande, missljud, missljudande, misslyckad, misslyckande, misslyckas, misslynt, misslynthet, missminna, missmod, missmodighet, missnöje, missnöjd, missnöjdhet, missnöjesparti, missnöjesyttring, misspryda, missriktad, missroman, missräkna, missräknad, missräkning, missta, misstaga, misstag, misstanke, missteckning, misstolka, misstolkning, misstro, misstroende, misstroendeförklaring, misstroendeomröstning, misstroendevotum, misstrogen, misstrogenhet, misströsta, misströstan, misstycka, misstycke, misstyda, misstydning, misstämning, misstänka, misstänkliggöra, misstänkliggörande, misstänksam, misstänksamhet, misstänkt, missunna, missunnsam, missunnsamhet, missuppfatta, missuppfattning, missvisa, missvisande, missvisning, missväxt, missväxtår, missämja, missöde

Översättningar

redigera

miss-, Miss-

  1. miss- förled med samma betydelse som i svenskan
    Sammansättningar: missbilligen, Missbilligung, missbrauchen, missgestaltet, misshandeln, Missernte, missgönnen, Missgunst, Misshandlung, Missklang, Missmut, missmutig, Misston, missvergnügt, missverstehen, Missverständnis