Svenska

redigera

Förled

redigera

en-

 1. som avser en, ett
  Sammansättningar: enbent, enögd, enhjuling, enmans, ensam, ensak, enstöring, ental, enträgen, envar, enveten, envis

Översättningar

redigera

Engelska

redigera

en- prefix

 1. i, in i, , upp på
  Synonymer: in, into, on, onto
 2. täckt
  Synonymer: covered
 3. orsakad
  Synonymer: caused
 4. som ett förstärkningsord
  Sammansättningar: encage, enchain, engird, engirdle, entangle
 
Varianter: em-
Användning: Före labila konsonanter (b, m och p) används varianten em-. Observera undantaget enmesh.
Sammansättningar: enable, enact, enamor / enamour, encamp, encapsulate, encase, encaustic, enchant, encipher, encircle, enclasp, enclave, enclose, encode, encompass, encounter, encourage, encroach, encrust, encrypt, encumber, endanger, endear, endure, enfeeble, enfold, engage, engender, engorge, engraft, engrain, engrave, engross, engulf, enhance, enjoin, enjoy, enkindle, enlace, enlarge, enlighten, enlist, enliven, enmesh, ennoble, enplane, enrage, enrapture, enrich, enrobe, enroll, enroot, ensconce, enshrine, enshroud, ensign, enslave, ensnare, ensnarl, ensoul, entail, enthral, enthrall, enthrone, enthuse, entice, entitle, entomb, entrain, entrap, entreat, entrench, entrust, entwine, entwist, enumerate, envelop / envelope, envenom, envisage, envision, enwomb, enwrap, enwreath, panendeism, panentheism
Se även: in-