Inaktuellt
Denna sida är i viss mån inaktuell bland annat i och med att arbete med övergång till moduler påbörjats, men kan vara bra att spara ett tag.

Se även Wiktionary:Mallar och Wiktionary:Projekt/Mallar och moduler.

Detta projekt går ut på att uppdatera mallar så att de är helt fungerande, kan användas till det de är till för, passar in i strukturen osv. Se Wiktionary:Stilguide/Grammatik/Skapa_en_mall för hjälp med att skapa en grammatikmall.

Grammatikmallar

redigera

Här följer en lista över punkter. För en perfekt mall skulle svaret på alla frågorna bli "ja" (eller "-" för frågor som är irrelevanta).

  1. Det aktuella mallnamnet (ingen fråga)
  2. Är namnet genomtänkt?
  3. Följer syntaxen den vanliga?
  4. Är mallkoden moderniserad?
  5. Finns utförlig beskrivning av syntax i stilguiden?
  6. Finns utförliga exempel av användningen i stilguiden?
  7. Är syntax-beskrivning och exempel skrivna på standard-sätt?
  8. Är mallen klar att använda?
  9. Är mallen anpassad för botskapning av böjningsuppslag?
  10. Ev. kommentarer.

Håll musen över en ruta så visas frågan som tooltip.

Mallnamn 2 3 4 5 6 7 8 9 Kommentarer
{{cs-subst }} j j j j j j j j
{{da-subst-n }} j j j j j j j j
{{da-subst-t }} j j j j j j j j
{{da-subst-n-oräkn }} j j j j j j j j
{{da-subst-t-oräkn }} j j j j j j j j
{{da-subst-n-namn }} j j j j j j j j
{{da-subst-t-namn }} j j j j j j j j
{{de-adj }} j n j n n n n n Syntax/Parameternamn behöver ses över.
{{de-artikel }} j j j j - - j -
{{de-subst-n }} j j/n j n n n j n Mallen kan användas, trots att det återstår en del. bör ev. delas upp efter pluralböjning
{{de-subst-n-oräkn }} j j/n j n n n j j Mallen kan användas, trots att det återstår en del.
{{de-subst-m }} j j/n j n n n j j Mallen kan användas, trots att det återstår en del. bör ev. delas upp efter pluralböjning
{{de-subst-m-oräkn }} j j/n j n n n j j Mallen kan användas, trots att det återstår en del. ?
{{de-subst-m-adj }} j j/n j n n n j j Mallen kan användas
{{de-subst-f }} j j/n j n n n j n Mallen kan användas, trots att det återstår en del. bör ev. delas upp efter pluralböjning
{{de-subst-f-oräkn }} j j/n j n n n j j Mallen kan användas, trots att det återstår en del.
{{de-verb }} ? n n n n n n n ej kontrollerad med avseende på modernisering
eventuellt kalla mallen "-svag"
viss funktionalitet saknas
{{en-adj }} j j j j j j j j
{{en-adj-y }} j j j j j j j j
{{en-adv }} j j j j j j j j
{{en-pron-pers }} j j j j - j j -
{{en-subst }} j j j j j j j j
{{en-subst-namn }} j j j j j j j j
{{en-subst-s }} j j j j j j j j
{{en-subst-s-namn }} j j j j j j j j
{{en-subst-oräkn }} j j j j j j j j
{{en-subst-s-oräkn }} j j j j j j j j
{{en-verb }} j j j j j j j j
{{en-verb-e }} j j j j j j j j
{{en-verb-y }} j j j j j j j j
{{eo-adj }} j j j j j j j j
{{eo-adj-okomp }} j j j j j j j j
{{eo-subst }} j j j j j j j j
{{eo-subst-namn }} j j j j j j j j
{{eo-subst-oräkn }} j j j j j j j j
{{eo-verb }} j j j j j j j j
{{es-adj-0 }} j j j j j j j j
{{es-adj-e }} j j j j j j j j
{{es-adj-o }} j j j j j j j j
{{es-adj-0-okomp }} j j j j j j j j
{{es-adj-e-okomp }} j j j j j j j j
{{es-adj-o-okomp }} j j j j j j j j
{{es-adj-0-peri }} j j j j j j j j
{{es-adj-e-peri }} j j j j j j j j
{{es-adj-o-peri }} j j j j j j j j
{{es-adj-oregkomp }} ? ? ? ? ? ? ? ?
{{es-adv }} j j j n n n j j , men beskrivning i Stilguide saknas.
{{es-pron-pers }} j j j j - j j - , men "not"-rutan kan förbättras.
{{es-subst-f-0 }} j j j j j j j j
{{es-subst-f-es }} j j j j j j j j
{{es-subst-f-s }} j j j j j j j j
{{es-subst-m-0 }} j j j j j j j j
{{es-subst-m-es }} j j j j j j j j
{{es-subst-m-s }} j j j j j j j j
{{es-subst-mf-0 }} j j j j n n j j , men exempel saknas i stilguiden
{{es-subst-mf-es }} j j j j j j j j
{{es-subst-mf-s }} j j j j j j j j
{{es-verb-ar }} j j j n n n j n , sånär som på en minifix samt att beskrivning i stilguiden saknas
{{es-verb-car }} j j j n n n j n , sånär som på en minifix samt att beskrivning i stilguiden saknas
{{es-verb-cer }} j j j n n n j n , sånär som på en minifix samt att beskrivning i stilguiden saknas
{{es-verb-cir }} j j j n n n j n , sånär som på en minifix samt att beskrivning i stilguiden saknas
{{es-verb-eer }} j j j n n n j n , sånär som på en minifix samt att beskrivning i stilguiden saknas
{{es-verb-er }} j j j n n n j n , sånär som på en minifix samt att beskrivning i stilguiden saknas
{{es-verb-gar }} j j j n n n j n , sånär som på en minifix samt att beskrivning i stilguiden saknas
{{es-verb-ger }} j j j n n n j n , sånär som på en minifix samt att beskrivning i stilguiden saknas
{{es-verb-gir }} j j j n n n j n , sånär som på en minifix samt att beskrivning i stilguiden saknas
{{es-verb-ir }} j j j n n n j n , sånär som på en minifix samt att beskrivning i stilguiden saknas
{{es-verb-uir }} j j j n n n j n , sånär som på en minifix samt att beskrivning i stilguiden saknas
{{fi-subst }} j j j j j j j n
{{fi-subst-kala }} j j j j j j j n minifix behövs
{{fi-subst-koira }} j j j j j j j n
{{fi-subst-valo }} j j j j j j j n minifix behövs
{{fi-verb-typ2 }} j j j j j j j n diksussion pågår om hur participen, och avledda former generellt, ska kategoriseras
{{fo-subst }} j j j j j j j n
{{fo-subst-namn }} j j j j j j j n
{{fo-subst-oräkn }} j j j j j j j n
{{fr-adj }} j j j n j n j n
{{fr-adj-0 }} j j j ? ? ? j n ?
{{fr-adj-0-okomp }} j j j ? ? ? j n ?
{{fr-adj-e }} j j j j j j j n
{{fr-adj-e-okomp }} j j j j j j j n
{{fr-adj-okomp }} j n n n n n n n ?
{{fr-adj-oregkomp }} j ? n n j n ? n
{{fr-räkn-ordn }} ? j j j j j j j
{{fr-räkn-ordn-e }} ? j j j j j j j
{{fr-pron-pers }} j j j j - j j -
{{fr-subst-f }} j j j j j j j j
{{fr-subst-f-0 }} j j j j j j j j
{{fr-subst-m }} j j j j j j j j
{{fr-subst-m-0 }} j j j j j j j j
{{fr-subst-mf }} j j j j j j j j
{{fr-subst-var }} ? ? j j j j ? n ?
{{fr-verb-boire }} j n n n n n j n ?
{{fr-verb-dre }} j n n n n n j n ?
{{fr-verb-er }} j j j j n n j n instruktioner påbörjade...
{{fr-verb-ger }} j n n n n n j n ?
{{fr-verb-haïr }} - - - - - - - n ?
{{fr-verb-ir }} j n n n n n j n ?
{{fr-verb-mettre }} j n n n n n j n ?
{{ga-subst }} j n n n n n n n ?
{{io-subst }} j j j j j j j j
{{is-subst }} j j j j j j j j
{{is-subst-namn }} j j j j j j j j
{{is-subst-oräkn }} j j j j j j j j
{{it-subst-f }} j j j j j j j j
{{it-subst-m }} j j j j j j j j
{{it-subst-mf }} j j j j n j j j nästan klar.
{{it-verb-are-avere }} j n n n n n j n ?
{{it-verb-ere-avere }} j n n n n n j n ?
{{it-verb-finire }} j n n n n n j n ?
{{it-verb-ire-avere }} j n n n n n j n ?
{{it-verb-mangiare }} j n n n n n j n ?
{{ja-verb-5-gu }} ? n n n n n j n ?
{{ja-verb-5-ku }} ? n n n n n j n ?
{{la-adj-us }} ? j j n n - j n , men beskrivning och mallnamn behöver ses över
{{la-subst }} ? n n n n n ? n behövs denna, eller är uppsättning mallar bättre?
{{la-subst-1 }} n n n n n n n n mallnamnet behöver ses över, bl.a.
{{la-subst-1-a }} n n n n n n n n mallnamnet behöver ses över, bl.a.
{{la-subst-1-e }} n n n n n n n n mallnamnet behöver ses över, bl.a.
{{la-subst-2-um }} n n n n n n n n mallnamnet behöver ses över, bl.a.
{{la-subst-2-us }} n n n n n n n n mallnamnet behöver ses över, bl.a.
{{la-subst-3-b-mf }} n n n n n n n n mallnamnet behöver ses över, bl.a.
{{la-subst-3-grek-kons }} n n n n n n n n mallnamnet behöver ses över, bl.a.
{{la-subst-3-k-n }} n n n n n n n n mallnamnet behöver ses över, bl.a.
{{li-artikel-obest }} ? ? ? ? ? ? ? - kan -best och -obest rymmas i samma mall {li-artikel}, tro?
{{li-subst }} j j j j j j j n
{{li-verb }} j j j j j j j n , men några fler exempel på användning behöver ges i stilguiden
{{lt-subst }} j j j j j j j n
{{lt-subst-namn }} j j j j n n n n
{{nn-subst }} j j j j j j j n
{{nn-subst-m }} j j j j j j j n
{{nn-subst-oräkn }} j j j j j j j n
{{nn-subst-namn }} j j j j j j j n
{{nn-subst-f-er }} j ? ? ? ? ? ? ? ?
{{nn-subst-f-or }} j ? ? ? ? ? ? ? ?
{{nn-subst-f-ar }} j ? ? ? ? ? ? ? ?
{{nn-subst-n }} j ? ? ? ? ? ? ? ?
{{no-subst }} j j j j j j j n
{{no-subst-f }} j j j j j j j n
{{no-subst-m-e }} j j j j j j j n
{{no-subst-m-er }} j j j j j j j n
{{no-subst-n-0 }} j j j j j j j n
{{no-subst-n-er }} j j j j j j j n , fungerar tydligen inte som tänkt, bör ses över
{{no-subst-n-2 }} j ? ? ? ? ? ? ? ?
{{no-subst-oräkn }} j j j j j j j n
{{no-subst-namn }} j j j j j j j n
{{ovd-subst }} j j j j j j j n
{{pt-subst-f-s }} j j j n n n j n , men beskrivning i stilguiden saknas
{{pt-subst-m-es }} j j j n n n j n , men beskrivning i stilguiden saknas
{{pt-subst-m-s }} j j j n n n j n , men beskrivning i stilguiden saknas
{{pt-pron-pers }} j j ? n - - j - , men beskrivning i stilguiden saknas
{{pt-verb-ar }} j n n n n n j n ?
{{pt-verb-air }} ? n n n n n ? n ?
{{pt-verb-dar }} ? n n n n n ? n ?
{{pt-verb-dizer }} ? n n n n n ? n ?
{{pt-verb-er }} j n n n n n j n ?
{{pt-verb-entir }} ? n n n n n ? n ?
{{pt-verb-erir }} ? n n n n n ? n ?
{{pt-verb-fazer }} ? n n n n n ? n ?
{{pt-verb-gar }} ? n n n n n ? n ?
{{pt-verb-haver }} ? n n n n n ? n ?
{{pt-verb-ir }} j n n n n n j n ?
{{pt-verb-ir(oreg) }} ? n n n n n ? n ?
{{pt-verb-pôr }} ? n n n n n ? n ?
{{pt-verb-ter }} ? n n n n n ? n ?
{{pt-verb-trazer }} ? n n n n n ? n ?
{{pt-verb-vir }} ? n n n n n ? n ?
{{ru-subst }} j j j n j j j n , men beskrivning i stilguiden saknas
{{sv-adj }} j j j j j j j j
{{sv-adj-okomp }} j j j j j j j j
{{sv-adj-peri }} j j j j j j j j
{{sv-adj-0-okomp }} ? n n n n n n j relevansen av mallen samt mallnamnet behöver diskuteras
{{sv-adv }} j j j j j j j j
{{sv-artikel }} j j j j - - j -
{{sv-pron-klass/funktion}} n n n n n n n - Namnbyte? Substas? Ju egentligen inte en artikelböjningsmall.
{{sv-pron-pers }} j j j j - j j -
{{sv-subst-n-0 }} j j j j j j j j
{{sv-subst-n-er }} j j j j j j j j
{{sv-subst-n-namn }} j j j j j j j j
{{sv-subst-n-or }} j j j j j j j j
{{sv-subst-n-oräkn }} j j j j j j j j
{{sv-subst-n-ar }} j j j j j j j j
{{sv-subst-orsamål-m }} j j j n n n j n , men beskrivning i stilguiden saknas.
{{sv-subst-t-ar }} j j j j j j j j
{{sv-subst-t-0 }} j j j j j j j j
{{sv-subst-t-er }} j j j j j j j j
{{sv-subst-t-n }} j j j j j j j j
{{sv-subst-t-namn }} j j j j j j j j
{{sv-subst-t-oräkn }} j j j j j j j j
{{sv-verb-ar }} j j j j j j j j , men några fler exempel på användning behöver ges i stilguiden
{{sv-verb-ar-ejpass }} j j j j j j j j , men några fler exempel på användning behöver ges i stilguiden
{{sv-verb-as }} j j j j j j j j , men några fler exempel på användning behöver ges i stilguiden
{{sv-verb-er }} j j j j j j j j , men några fler exempel på användning behöver ges i stilguiden
{{sv-verb-er-ejpass }} j j j j j j j j , men några fler exempel på användning behöver ges i stilguiden
{{sv-verb-r }} j j j j j j j j , men några fler exempel på användning behöver ges i stilguiden
{{sv-verb-er-ejpass }} j j j j n n j j , men exempel på användning stilguiden saknas.
{{xno-subst-f }} j j j n n n j j , men beskrivning i stilguiden saknas.
{{xno-subst-m }} j j j n n n j j , men beskrivning i stilguiden saknas.
{{böjning }} j j j j - - j -
{{subst }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{adj }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{verb }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{adv }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{räkn }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{prep }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{konj }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{interj }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{pron }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{talesätt }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{ordspråk }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{förkortning }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{affix }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{förled }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{efterled }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{fras }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{tecken }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{kod }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{oböjl }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{peri }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{okomp }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs
{{oräkn }} j j j n - - j - , men bör väl länkas ifrån till någonstans där mallen beskrivs

Kommentarer

redigera

Alla möjliga noter, kommentarer etc. finns blandade här. Detta p.g.a. <references />, som gör att vi inte kan dela upp dem.


Att göra

redigera