Språkkodsparametern redigera

Idag har vissa mallar en parameter "språk=". I andra anger man en språkkod på olika ställen. Detta ska homogeniseras så att språk= aldrig används, och att 1= alltid används som språkkodsparameter när en sådan ska finnas i mallen.

 • nästan {{härledning}}
 • {{uttal}} flyttat från språk= till 1=
 • {{gammalstavning}} flyttat från språk= till 1=
 • {{saknad-betydelse}} flyttat från språk= till 1=
 • uppgradera {{homofoner}} så att språkkod stöds (vid sidan av språknamn för närvarande)
 • uppgradera {{gammalstavning}} så att den inte matar "svenska" utan "sv" i {{tagg}} som den anropar anropar ej längre "Mall:tagg" alls
 • {{tagg}}
 • {{synonymer}} (troligen) i nuläget ingen språkparameter
 • En översikt över alla mallar som har språk- eller språkkodsparameter eller som behöver ha språkkodsparameter behövs här (och även för tydlighets skull vilka mallar som inte ska ha språkkodsparameter.
 • {{wikipedia}} ta bort parametern? se diskussion


mallspråkparameteraccepterasfaktisk användninggnäller på plats
vid fel användning
tracking cat
vid fel användning
omfattning av efterfrågananmärkningar
privata ordklassmallar
{{subst}} mm
anonym och obligatorisk (default okänt)enbart kod=NEJindirektmycket, enbart NS 0 ??omlagda från språkkodsmallar till modul 2017, detekterar namnrymd
{{uttal}}anonym och obligatoriskenbart kod=JA, vid förhandsgranskningJA, se nedanmycket, enbart NS 0 ??omlagd från språkkodsmallar till modul 2017, detekterar namnrymd
Modul:catsummer
{{antal uppslag}}
"list=" frivillig CSVenbart kod=JA, alltidNEJett fåtal sidormallen omlagd från språkkodsmallar till modul 2021, modulen gnäller vid andra avvikelser också
{{tagg}}"språk=" (default sv)enbart kodblandning enbart kodJA, vid förhandsgranskningJA, se nedanmycket, enbart NS 0 ??omlagd från språkkodsmallar till modul 2017
{{gammalstavning}}anonym och obligatoriskenbart kodblandning enbart kodJA, vid förhandsgranskningJA, se nedanca 600helt fixad 2021-Aug
{{avledning}}............kategoriserar ej, modulariserad
{{böjning}}anonym och obligatoriskenbart kod=JA, vid förhandsgranskningJA, se nedanjättemycketkategoriserar, omlagd från språkkodsmallar till språkkodsmodul 2021, och modulariserad kort tid senare
{{kategorinavigering}}anonymenbart namn (alt "-" eller "")=????mycket, enbart kategorier-
{{kategorinavigering-härledningar}}inga, 2 språknamn tas från sidnamnetenbart namn=JA, alltidJA, se nedanca 500, enbart kategoriermodulariserad 2021-09, tidigare parametrar avvecklade
{{kategorilistenavigering}}anonymenbart kod=NEJNEJ169, enbart kategorier, stöttar begränsad mängd koder genom undersidor, övrig kod blir -en--
{{härledning}}2 språkkoder, 2 anonymaenbart kodenbart kodNEJJAmycket, enbart NS 0 ??helmodulariserad 2022, Modul:härledning, gammal syntax bör utplånas
{{homofoner}}"språk=" (default sv)enbart kodnamn enbart kodNEJJAca 700, enbart NS 0 ??omlagd från direktkopiering till modul 2021
{{saknad-betydelse}}anonym och obligatoriskenbart kod=NEJindirektca 450, NS 0omlagd från direktkopiering till modul år 2021, "språk=" togs bort år 2022, BUGG med MediaWiki:Common.css
mallspråkparameteraccepterasfaktisk användninggnäller på plats
vid fel användning
tracking cat
vid fel användning
omfattning av efterfrågananmärkningar

Sorteringsnycklar redigera

STANDARDSORTERING har tagits bort från alla sidor, alla nyckel-parametrar borde tas bort från mallar och dokumentation.

gått igenom ett antal dokumentationssidor som på ett eller annat sätt beskrivit nyckelparametrar och sortering som numera inte är aktuellt.

Lista över mallar som som bör anropa "Modul:sort" ("Modul:categorize") istället redigera

Anropa Modul:categorize eller Modul:sort och sort_key = import_sort.getSortKey(lang_code, pagename)

 • Ogiltiga grammatikmallnamn.
 • - ta bort mallarna från listan i takt med att de korrigeras.

Sidan ska innehålla en översiktsinformation om alla mallar som används på Wiktionary (eller hänvisa till plats där sådan finns, som t.ex. grammatikmallarna som ligger på annat ställe). De som inte används eller inte bör användas ska tas bort eller anpassas.

 • checklista bör skapas för att se till att mallarna uppfyller kvalitetskrav

Sidan ska innehålla en översiktsinformation om alla moduler som används på Wiktionary. De som inte används eller inte bör användas ska tas bort eller anpassas.

 • checklista bör skapas för att se till att modulerna uppfyller kvalitetskrav

Pronomen redigera

En total översikt behövs. Mallar och moduler behöver skapas. I första hand se om och i så fall hur adjektiviska pronomen kan återanvända kod från Modul:sv-adj när den börjar bli klar. Det behöver också skapas listor över vilka ord som ska redovisas under vilka ordklasser och liknande. Informationen skulle kunna sparas i ett appendix för översikt över alla pronomen. Pronomen på andra språk kanske eller kanske inte bör ingå i projektet.

Avvakta
Någon som är insatt bör kontrollera informationen i det här stycket och när så är gjort, ta bort den här mallen. Tills dess bör vi avvakta med detta projekt.

Dessa mallar har mallkoden uppdaterats för så att rotparametern inte längre behövs.

Dokumentation svenska substantivmallar redigera

Diskussionen o= eller {mall|sv-subst-n-r} är svår att hänga med på, men något är rörigt. ändring som kom att divergera från dokumentationen på Wiktionary:Stilguide/Grammatik/Svenska/Substantiv. Detta gäller sannolikt flera mallar, se Malldiskussion:sv-subst-n-r.

 • : Reda ut vad som har hänt och vad som behöver göras.

Modul:tagg & Mall:tagg redigera

Modul:tagg, {{tagg}}
 • Skapa tester.
 • Skapa dokumentation för modulen. Finns sparsamt men behövs mer.
 • Delar av koden i Modul:tagg som jag (Dodde) inte förstår som jag önskar att någon kunde förklara för mig.
 • Anpassa specialtaggar som "reflexivt" m.fl. så att texten kan override:as, se Diskussion:make a fool of
 • Viktigt Inför språkkod som obligatorisk första parameter. (se ovan) kanske samtidigt optimera syntax
 • Vill vi tillåta att kombinera parametrar? T.ex. {{tagg|sv|visadkat1, visadkat2|kat=doldkat1, doldkat2|text=...}}
 • Se över särtaggar - vilka behövs och vilka alternativ finns till att få en alltför stor lista med sällsynta gränsfall? ("klädesplagg"?)

Partikelverb redigera

Tror att detta är påbörjat men hittar inte var.

 • ta reda på vad det är kvar att göra för att kunna använda partikelverbmallar (som hänvisar till verbets böjningsmönster men visar egna participlänkar)

"Modul:affix", "Mall:delar", "Mall:prefix", "Mall:suffix" redigera

Oklart ifall Modul:affix anropad via {{prefix}} och {{suffix}} överhuvudtaget ska användas, bryter mot stilguiden, ca 20 anrop, parameter "språk=" med språknamn, intensiv diskussion 2017-Apr...2017-May utan resultat Wiktionary:Bybrunnen/Arkiv22#Modul:affix_och_Mall:suffix. Undersidan Modul:affix/data till Modul:affix är inherent redundant och bör kopplas bort och raderas till förmån för Modul:lang. Ca 20 användningar.

Stöd för ljudfiler i böjningsmallar redigera

Hur kan detta se ut?

 • utforma prototypförslag
Alla böjningsmallar har numrerade parametrar för varje ruta i böjningstabellen.
Syntaxförslag:
en ljudfil i en ruta: {{xx-adj|uttal14=filnamn.ogg}} (för en uppspelningsikon precis efter böjningsformen i böjningsruta nr 14.
flera ljudfiler i samma ruta: {{xx-adj|uttal14=filnamn1.ogg, filnamn2.ogg}}

Käll-mallar redigera

Inkluderar: {{källa-saob}}, {{källa-neo}}, {{källa-svetym}}, {{källa-bok}}, {{källa-ordens ursprung}}, {{källa-etymonline}}, {{källa-rtb}}, {{källa-wikt}}

Bör förtydligas så att det tydligare framgår när var och hur dessa bör och inte bör användas.

 • konstatera mer precist vad som behöver göras.
 • Bör gå igenom alla befintliga användningar och se att de används rimligt.
 • Dokumentera alla mallar komplett (nu saknas parametrar och för källa-wikt hela mallen).

Alternativ till parameterscheman? redigera

Vad kan det finnas för alternativ till parameterscheman, som är lite bökiga.

 • Skapa att förslag på dokumentationsupplägg till nya svenska adjektivmallarna och ha i åtanke att strukturen kanske kan användas för fler malluppsättningar.

{{media}} och bilders placering redigera

En mall och modul för bilder och annat (t ex ljud) ska skapas och placeras på ett visst ställe i strukturen.

 • Konvertera alla bildangivelser på sidorna till att använda {{media}} istället (sånär som ett fåtal avvikande användningar)
 • flytta dem till rätt ställe i strukturen (precis under grammatikmallen, precis ovanför fetstilsraden)

Språkkodsmallar redigera

Vi bör undersöka möjligheten att fasa ut språkkodsmallarna, t.ex. {{sv}} (se Kategori:Wiktionary:Språkkodsmallar. De är ca 380 st och informationen om språknamn finns nu redan i Modul:lang/data, så det skulle vara en vinst med mindre underhåll om språkkodsmallarna inte behövdes.

 • Undersöka eventuella hinder.
 • Om hinder saknas eller om de är undanröjda, ta reda på vad som behöver göras.
 • Ta reda på vilka språkkoder som finns i språkkodsmallar eller på Wiktionary:Stilguide/Språknamn men som fortfarande saknas i Modul:lang/data

Språkkodsmallar som finns, men som saknas information om i Modul:lang/data:

 • {{bbl}}: bats
 • {{chn}}: chinook jargon
 • {{cmn}}: mandarin använd {{zh}}
 • {{crn}}: cora
 • {{hif}}: fijiansk hindi
 • {{kmr}}: nordkurdiska
 • {{nci}}: klassisk nahuatl
 • {{ota}}: osmanska
 • {{pal}}: medelpersiska
 • {{pim}}: powhatan
 • {{ryu}}: okinawianska
 • {{ton}}: tonganska använd {{to}}
 • {{yue}}: kantonesiska
 • {{zh-sc}}: förenklad kinesiska
 • {{zh-tc}}: traditionell kinesiska
 • {{h-nor}} (special)*: norska vid användning i {{härledning}} används på bara 1 sida
 • {{h-smi}} (special)*: samiska vid användning i {{härledning}} används på bara 2 sidor
 • lägga till waray-waray som war i stilguide och modul.
 • lägga till urturkiska som trk-utr i stilguide och modul samt skapa mall.
 • lägga till urgermanska som gem-ugm i stilguide och modul samt skapa mall.
 • lägga till urindoeuropeiska som ine-uie i stilguide och modul samt skapa mall.
 • {{gem}} har tidigare skapats för "urgermanska", men bör vara {{gem-ugm}}. Användningar av mallen {{gem}} ska ändras till {{gem-ugm}} och när {{gem}} inte längre används ska den raderas.
 • {{gmq-pie}} har tidigare skapats för "urindoeuropeiska", men bör vara {{ine-uie}}. Användningar av mallen {{gmq-pie}} ska ändras till {{ine-uie}} och när {{gmq-pie}} inte längre används ska den raderas.
 • {{gmq-utr}} har tidigare skapats för "urturkiska", men bör vara {{trk-utr}}. Användningar av mallen {{gmq-utr}} ska ändras till {{trk-utr}} och när {{gmq-utr}} inte längre används ska den raderas.
 • för alla språk ovan, dubbelkolla språknamnet så att det är den bästa svenska benämningen, ta reda på källan till språkkoden, lägg till i stilguide och modul och ev. skapa mall vid kodändring samt skapa ny klar- eller ejklar-rad enligt exempel nedan.
 • * ta reda på hur koder "h-nor" -> "norska" och "h-smi" -> "samiska" ska hanteras och gör ev. förändringar (3 sidor morsa pulka slalom visar "okänt språk" i härledningen)
 • lägga till "h-nor" och "h-smi" i Modul:lang/data
 • spärra "h-nor" och "h-smi" för annan användning än etymologi
 • radera dem alla och fixa tillhörig dokumentation

Skapa en generisk mall/modul för återkommande formuleringar på uppslag redigera

T.ex. skulle artuppslag kunna använda en sådan mall/modul.

 • diskutera hur en sådan modul/mall skulle kunna fungera
 • namngivningsprinciper för mallar bör utarbetas
 • en modul bör skapas
 • moduldokumentation
 • modultester

Skriftinformation till Modul:lang/data redigera

Modul:lang/data behöver skriftinformation. Se Modul:lang.

 • Ta reda på vad som behöver göras.

Entryname-funktionalitet till Modul:lang/data redigera

Detta gäller språk som har ett sidnamn som skiljer sig från fetstilsraden (och vad sin visas i översättningslistan). Ryska (makrons) och arabiska (hamzor) har diskuterats, men alla aktuella språk borde läggas till i samma veva. Detta kräver lite efterforskning. När det är klart exakt vilka språk som ska omfattas och vilka tecken som ska korrigeras och hur, så borde det vara relativt enkelt att införa funktionaliteten.
Detta är nödvändigt för att kunna skapa en bättre {{ö}}-mall och även för skapandet av grammatikmallar för de aktuella språken.
 • Ta reda på och sammanställa information från alla språk som har behov av en entryname-funktion.
 • När punkten ovan är klar: Lägga in funktionalitet i Modul:lang
 • När punkten ovan är klar: Lägga till data, enligt funktionaliteten, i Modul:lang/data

Latinska mallar redigera

 • gå igenom de latinska grammatikmallarna och ändra så att de som använder grammatik-start-göm och grammatik-slut-göm istället använder grammatik-start + topp-göm-höger och grammatik-slut + botten-höger.
 • även liburiska {{li-verb}}.

{{ö}} och {{ö+}} ska understödjas av en modul Modul:ö.

 • Komma på vad översättningskategorierna ska heta (se Wiktionary:Bybrunnen/Arkiv24. De ska innehålla svenska sidor med översättningar till <språk>, och det ska finnas en kategori för varje <språk>. Några förslag är "Svenska/Översättningar till <språk>" "Översättningar till språk" (som frwikt), "<språk>/Alla översättningar", "<språk>/Översättningar".
 • Fixa så man inte behöver skriva ut diakritlösa varianter för ryska (och ett antal andra språk) där sidnamnet ska skilja sig från uppslagsordet. Även hantering av arabiska hamzor (som diskuterats separat) ingår i detta.
 • Fundering. Möjligt och önskvärt att undvika indrag i översättningslistor helt och hållet? Hur göra med språkgrupper (norska, kinesiska, etc) och språktaggar (brit. brittisk engelska, am. amerikansk engelska, dialekter osv?)
 • Automatisk translitterering från... kyrilliska (fler?)
 • Lägga till pf/impf tagg för be (vitryska), bg (bulgariska), cs (tjeckiska), csb, cu, dsb, hsb, mk (makedonska), orv, pl (polska), pox, ru (ryska), rue, bs (bosniska), sr (serbiska), hr (kroatiska), sk (slovakiska), sl (slovenska), szl, uk (ukrainska)
 • Samla mer information om vad som behöver göras.
{{synonymer}}, {{etymologi}} m.m.
 • Går det att göra dessa mallar delvis gömbara, så att mallarna med de allra flesta länkade orden skulle kunna göras synliga med en explandering av mallen?
 • Påbörja modulkoden. Modul klar.
 • Felrapport från Moberg från 2017-06-04: När vi nästlar vissa mallar inuti {{härledning}} så får vi trasig wikikod. Det händer till exempel på trum för denna kod: {{härledning|non|[[þrǫmr]] {{m}}|språk=gmq-bot}} Detta är på grund av att {{härledning}} kursiverar, och sedan kursiverar {{m}} ytterligare en gång vilket just nu tar bort kursiveringen. Så för att fixa detta är det bra om vi först bestämmer hur vi vill att kursiveringen ska bete sig.
 • Välja mellan tr=/trans= (ö-mallarna använde trans=, denna använde tr=) - vi ändrade ö-mallarna så att båda använder tr= nu.
 • Reda ut hur vi ska göra med punkten. Finnas kvar som förut eller inte, och om inte, ska texten ens inledas med versal? (Det är ju ändå oftast inte fullständiga meningar som används). Denna punkt behöver nog redas ut innan vi kommer vidare. - vi tog bort punkten helt.
 • Reda ut hur formuleringen ska se ut för oregelbundna språk, om någon ändring ö h t ska göras. (Av/Från/någotannat? zulus/zuluns/zuliskans/zulus/zuliska/någotannat?) - vi tog bort inledande formuleringen Av/Från/någotannat som nu skrivs ut manuellt istället. Mallen använder språknamnet utom för ett fåtal specialfall som enkelt kan ändras vid behov.
 • Implementera asterisk/konstruktion (avvakta implementation tills befintlig syntaxändring skett)
 • Förslag om rot-parameter för att forma exvis (av) "grekiska roten <grekiskrot>". Fundera på om det kan utökas till en bredare parameter som kan låta användaren skjuta in "vad som helst": (av) "<språknamn> <vadsomhelst> <ordet som härlett>".
 • Gör det möjligt att undertrycka språkordet för härledningar till ord på samma språk med syntax {härledning|sv|-|ettord} alternativt {härledning|sv|sv|ettord}.

Modul:sv-adj Komparations-not redigera

{{sv-adj}}, {{sv-adj-alt}} eller {{sv-adj-oreg}} som obligatoriskt visar texten "kompareras även med mer och mest". Det finns vissa uppslag som använder någon av dessam allar, men som inte kompareras, till exempel sista, se Diskussion:sista.

 • Ändra i Modul:sv-adj och lägg till parametern kompnot=- kan användas i alla mallar för att undertrycka komparationsnoten och helt dölja den raden i tabellen.  
 • Uppdatera dokumenationen och beskriv kompnot=-
 • Skapa en lista över alla uppslag som behöver korrigeras med avseende på detta.
 • Korrigera alla uppslag i listan.

Byt ut {{länka-b}} m.fl mot {{g-cell}} i grammatikmallar redigera

{{länka-b}} (m.fl.) har viss funktionalitet för automatisk länkning av böjningsformer. De nya grammatikmallarna som understöds av grammatikmoduler har en mer sofistikerad funktionalitet för detta.
{{länka-b}}: "hej" leder till automatisk länkning "[[hej]]"
{{sv|hej|g-cell|sv|hej}} leder till automatisk länkning "[[hej#Svenska|hej]]"
Ingen avgörande skillnad i syntax, men medan {{länka-b}} kräver att man själv anger [[]] när inte hela cellen ska länkas, hanterar {{g-cell}} detta automatiskt:
{{hej, hejsan|länka-b|hej, hejsan}} blir fel och leder till "[[hej, hejsan]]".
{{[[hej]], [[hejsan]]|länka-b|[[hej]], [[hejsan]]}} blir dock rätt och leder till "[[hej]], [[hejsan]]".
{{sv|hej, hejsan|g-cell|sv|hej, hejsan}} blir däremot rätt och leder till "[[hej#Svenska|hej]], [[hejsan#Svenska|hejsan]]".
För att slippa hålla reda på vilka mallar som fungerar på det ena sättet och vilka mallar som fungerar på det andra sättet, och för att alla mallar som inte understöds av en modul ännu ska få den förbättrade funktionaliteten snabbare, behöver alla användningar av {{länka-b}} bytas ut mot {{g-cell}}. Även andra länka-mallar som {{länka-b-perfpart}} m.fl. bör om möjligt bytas ut mot {{g-cell}}.
Eftersom funktionaliteten i {{g-cell}} inte är helt bakåtkompatibel behöver listor med alla mallars syntax gås igenom innan mallanropen kan bytas ut och en del mallanvändningar kan behöva korrigeras.
 
 • mallar med statiskt innehåll (t.ex. {{sv-pron-pers}}), {{fr-subst-var}} innehåller inga {{g-cell}}-anrop, så de är inte alltid inkluderade när angetts.
 • : asturiska, gå igenom alla mallanvändningar och ändra alla mallar för språket.
 • : bokmål
 • : bosniska
 • : danska
 • : engelska
 • : esperanto
 • : finska
 • : fornfranska
 • : fornnordiska
 • : fornsvenska
 • : franska
 • : färöiska
 • : galiciska
 • : grekiska
 • : ido
 • : iriska
 • : isländska
 • : italienska
 • : japanska
 • : katalanska
 • : kymriska, har bara en mutationsmall men inga "vanliga" grammatikmallar.
 • : latin
 • : limburgiska
 • : litauiska
 • : lågskotska
 • : lågtyska
 • : miskito
 • : nederländska (men ett par frågetecken kring några av formerna i verb-mallarna)
 • : nordsamiska
 • : nynorska
 • : polska
 • : portugisiska (sånär som på gerundiumformerna och participformerna, som jag misstänker inte redovisas komplett i nuläget)
 • : ryska (nästan klar, alla utom ru-adj klara)
 • : spanska
 • : svenska
  • : sv-adj-*, sv-adv-*, sv-artikel, sv-pron-*, sv-subst-n-ar
  • : sv-subst-n-0, sv-subst-n-an, sv-subst-n-an-oräkn, sv-subst-n-er, sv-subst-n-namn, sv-subst-n-or, sv-subst-n-oräkn, sv-subst-n-r, sv-subst-orsamål-m, sv-subst-t-0, sv-subst-t-ar, sv-subst-t-er, sv-subst-t-n, sv-subst-t-namn, sv-subst-t-oräkn, sv-verb-ar, sv-verb-ar-ejpass, sv-verb-ar-test, sv-verb-ar-test2, sv-verb-as, sv-verb-as-test, sv-verb-er, sv-verb-er-ejpass, sv-verb-er-test, sv-verb-er-test3, sv-verb-r, sv-verb-r-ejpass, sv-verb-s
 • : tjeckiska
 • : tyska
 • : ukrainska
 • : vitryska
 • : älvdalska
 • : "övriga/missade/puts" ([2], [3], [4])

{{g-cell}}, Modul:grammar-link, Gadget-Green links, Modul:entry och mutationer redigera

Se Wiktionary:Stilguide/Grammatik/Kymriska och Diskussion:Cymru. Modul:grammar-link m.fl. hanterar inte mutationer i dagsläget.

 • Ta reda på vad som behöver göras och göra det.

Radbrytning vid kommatecken i grammatikmallar? redigera

Exempel på lite konstigt utseende:

Böjningar av raison d'être  Singular Plural
Nominativ raison d'être raisons d'être, raison d'être, raison d'êtres
Genitiv raison d'être's raisons d'être's, raison d'être's, raison d'êtres'
(åtminstone på min dator sker radbrytningen för genitiv mellan första och andra ordet i ruta 4)
 • bestämma om radbrytning ska användas. Fördelar/nackdelar?
 • ev. skapa tester för och korrigera Modul:grammar-link

Mall:homofoner redigera

 • {{homofoner}} Fixa så att språk=-parametern även stödjer språkkod som argument, inte bara språknamn. På samma sätt som {{tagg}} gör för närvarande. (se ovan)

Stödja ryska particip m.f. redigera

Aktiv/passiv presens/preteritum particip (aktpretpart, passpretpart, aktprespart, passprespart) samt ev. gerundium (oklart om det bör hanteras som böjningsform eller adjektivavledning) finns i ryska, ukrainska och vitryska verbmallar.

Moduler "parameters" och "param" redigera

Modul:parameters funkar dåligt. Använd Modul:param istället.