Används i artiklar med italienska verb som böjs som mangiare. Används i de flesta fall då verbet sluta på -giare.

Parametrar:

  • rot= (verbet minus -iare, obligatoriskt)
  • grundform= (om tabellen gäller för annat ord än uppslagsordet)
  • betydelser=
  • not=<kommentar> lägger till en not-ruta längst ner