Används i artiklar med italienska isc-verb som böjs på samma sätt som finire.

Parametrar:

  • rot= (verbet minus -ire, obligatoriskt)
  • grundform= (om tabellen gäller för annat ord än uppslagsordet)
  • betydelser=
  • not=<kommentar> lägger till en not-ruta längst ner