Denna dokumentation har inkluderats från Wiktionary:Stilguide/Grammatik/Italienska.


Information
Substantivmallarna är uppdaterade med utökad funktionalitet. Verbmallarna är inte uppdaterade, men kan användas. Adjektivmallar saknas ännu.

Substantiv

redigera
Tillgängliga mallar
 • {{it-subst-f}} (för räknebara substantiv i femininum)
 • {{it-subst-m}} (för räknebara substantiv i maskulinum)
 • {{it-subst-mf}} (för räknebara substantiv i båda genus)
{{it-subst-f}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Femininum <sidnamnet> <sidnamnet–1>+(h)+e/i
{{it-subst-m}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> <sidnamnet–1>+ odokumenterad magi
{{it-subst-mf}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum eller femininum <sidnamnet> <sidnamnet–1>+ odokumenterad magi

Parametrar

redigera

Automatik

redigera
För {{it-subst-f}} gäller
Första bokstaven tas bort och...
...om sista bokstaven är e, läggs bokstaven i till.
...annars läggs bokstaven e till. Borde kanske vara läggas till om sista bokstaven är a?
Oftast slutar orden på -a eller -e, kontrollera annars extra noga att det blir rätt och ange om det behövs pluralformen med 2=

(ex. abilità/abilità, mano/mani)

Om näst sista bokstaven är c eller g, läggs ett extra h till: (ex. mucca/mucche, strega/streghe)
För {{it-subst-m}} gäller
Kvalitetskontroll – saknas
Den här sidan saknar något väsentligt, såsom en definition.
Motivering: redovisning av magin som sker för denna mallen
För {{it-subst-mf}} gäller
Kvalitetskontroll – saknas
Den här sidan saknar något väsentligt, såsom en definition.
Motivering: redovisning av magin som sker för denna mallen

Användning

redigera
 • För oräknebara substantiv, använd {{subst|it}} under ordklassrubriken och {{oräkn}} på fetstilsraden.
 • {{it-subst-f}} Används för alla räknebara substantiv i femininum.
 • {{it-subst-m}} Används för alla räknebara substantiv i maskulinum.
Kvalitetskontroll – saknas
Den här sidan saknar något väsentligt, såsom en definition.
Motivering: exempel på användning av mallen it-subst-mf

Regelbundna

redigera

Vid regelbundna konjugationer av italienska verb används någon av nedanstående mallar:

 • {{it-verb-are-avere}} - För regelbundna are-verb som använder avere som hjälpverb. Skriv mallnamnet följt av |rot= och verbet utan -are-ändelse. För verbet amare blir det alltså:
{{it-verb-are-avere|rot=am}}

Nästan regelbundna

redigera

Vid verb som följer ett visst mönster så används modellmallar för ett visst böjningsmönster:

 • {{it-verb-mangiare}} - används vid verb som böjs på samma sätt som verbet mangiare, dvs. de flesta verb som slutar på -giare. Den här mallen används på samma sätt som ovanstående men roten är i den här mallen verbet minus -iare. För verbet galleggiare blir det alltså:
{{it-verb-mangiare|rot=gallegg}}
 • {{it-verb-finire}} - används vid isc-verb som böjs på samma sätt som verbet finire. Den här mallen används på samma sätt som ovanstående men roten är i den här mallen verbet minus -ire. För verbet pulire blir det alltså:
{{it-verb-finire|rot=pul}}

Adjektiv

redigera
Tillgängliga mallar

Användning

redigera

Artiklar

redigera
Tillgängliga mallar
 • {{it-artikel}} (inkluderar alla artiklar på italienska)
{{it-artikel}} (se lista)
Tabell över artiklar Obestämda Bestämda
Singular Singular Plural
Maskulin un, uno1 il, lo1, l'2 i, gli1, 2
Feminin una, un'2 la, l'2 le
Not:
 1. framför z, gn, pn, ps, x, eller s + en till konsonant
 2. framför vokal

Parametrar

redigera
 • Inga

Användning

redigera

Placeras utan parametrar på alla uppslag av de artiklar som redovisas i tabellen.