förundran redigera

substantiv

undran, förvåning, överraskning, förbluffelse, häpenhet, häpnad, beundran, beundrare, märkvärdighet, sevärdhet, uppseende, sensation, teaterkupp, teatereffekt, fascination, förbländning, förtjusning, förtrollning, trolskhet, obeskrivlighet;

bestörtning, mållöshet, förfäran, förlamning, förlägenhet, förskräckelse, förstening, förvirring, flathet, bedövning, uppskakning, skräck, skrämsel, utrop, anskri.

verb

förundra, förundras, förundra sig, förvåna, förvånas, förvåna sig, undra, beundra, häpna, flatna, studsa, icke kunna tro sina ögon, stirra, gapa, bliga, starrbliga, trotsa beskrivning, gränsa till det otroliga, blända, förblända, fascinera, bedåra, förtrolla, tjusa, förtjusa, tilltjusa, förvrida huvudet, överväldiga;

överraska, frappera, förbluffa, förbrylla, förfära, förskräcka, förstena, förstumma, förvirra, haja till, kläcka till, rycka till, förlora fattningen, icke veta ut eller in, mystifiera, skrämma, uppskaka, bedöva, förlama, förlamas.

adjektiv, adverb

underlig, förunderlig, undransvärd, beundransvärd, förundransvärd, underbar, underskön, merveljös, fenomenal, sevärd, märkvärdig, frappant, frapperande, utomordentlig, häpnadsväckande, uppseendeväckande, förvånande, förvånansvärd, sensationell, sällsam, sällspord, sällsynt, besynnerlig, kuriös, jättelik, jättestor, cyklopisk, oerhörd, vidunderlig, mirakulös, monströs, monstruös, otrolig, ofattlig, obegriplig, oförklarlig, obeskrivlig, osäglig, outsäglig, omätlig, otänkbar, mystisk, undergörande, trolsk, naturvidrig;

oförtänkt, oförutsedd, oförväntad, överraskande, plötslig, förvånad, storögd, uppskakande, ominös, hårresande, bedövande, bestört, förlägen, förvirrad, flat, mållös, andlös, fallen från skyarna, slagen av åskan, skräckslagen, tillintetgjord;

plötsligen, oförvarandes, utom sig, övermåttan, över all måtta, över hövan, bevars, gubevars.