gengäld redigera

substantiv

gengåva, genkärlek, gensvar, återkärlek, lön, belöning, belöningsmedalj, betalning, betalare, återbetalning, likvid, likvidation, kvittning, ersättning, gottgörelse, kompensation, satisfaktion, uppgörelse, upprättelse, skadestånd, lytesbot, lösepenning, löseskilling, lösesumma, ömsesidighet, parallellism, motsvarighet, motstycke, växelverkan, genljud, eko, motvisit, kontravisit;

vedergällning, vedergällningsrätt, repressalier, revansch, revanschpolitik, hämnd, hämndbegär, hämndeande, hämndetåg, hämndgirighet, hämndgudinna, hämndkänsla, hämndlystnad, hämndplan, hämndtörst, blodshämnd, blodshämnare, hämnare, hämnarekall, hämnerska, nemesis;

motanfall, motanmärkning, motbeskyllning, motbevis, motdrag, motförslag, mothugg, motintrig, motkandidat, motpåstående, motreformation, moträkning, motskrift, motskäl, motstöt, motstämpling, mottryck, motverkan, motvikt, motåtgärd, kontramina, kontrarevolution, kontrastöt, genfordran, genkärande, genkäromål, gensaga, genstämning, gensägelse, gentalan, svar på tal, rekonvention, rekonventionstalan, reaktion.

verb

gengälda, löna, kompensera, ersätta, uppväga, betala, likvidera, gottgöra, satisfiera, återgälda, uppgöra, utjämna, kvitta, utväxla, ge och ta;

vedergälla, hämnas, giva igen, mäta ngn skäppan full, umgälla, plikta för, motverka, gendriva, reagera.

adjektiv, adverb

välförtjänt, kvitt, hämndgirig, hämndlysten;

efter förtjänst, lika för lika, kvittningsvis, intet för intet, som man ropar i skogen så får man svar, som man sår får man skörda, väl unt, tack för sist, med samma mynt, öga för öga och tand för tand, sju för tu, betalt för gammal ost, orätt fånget snart förgånget, den som gräver en grop för andra faller själv däri, i dag mig i morgon dig.