beslutsamhet redigera

substantiv

klarsynthet, rådighet, omdöme, bestämdhet, beslut, parti, avgörande steg, slag i saken, målmedvetenhet, planmässighet, självförtroende, självförtröstan, självtillit, mod, förtvivlans mod, kurage, viljekraft, vilja, egenvilja, järnvilja, fasthet, kraft, kraftfullhet, karaktär, karaktärsfasthet, karaktärsstyrka, obeveklighet, okuvlighet, oböjlighet, orubblighet, energi, ståndaktighet, ihärdighet, uthållighet, envishet, styvsinthet, hårdnackenhet, morskhet, katighet, egensinne, egensinnighet, förstockelse, förhärdelse, skinn på näsan;

fattning, kontenans, sinnesstyrka, trohet, trofasthet, självbehärskning, självuppoffring.

verb

besluta, bestämma, avgöra, decidera, taga sitt parti, sätta sig i sinnet, kasta tärningen, dra till, dra på, ingripa, göra kort process, taga tjuren vid hornen, fastslå, fastställa, besegla, bekräfta, hålla fast vid, vidbliva, framhärda, hålla stånd, härda ut, rida ut stormen, envisas, morska sig, förhärda, förstocka.

adjektiv, adverb

besluten, beslutsam, resolut, bestämd, målmedveten, klarsynt, rådig, planmässig, energisk, modig, kuragös, oförfärad, förtröstansfull, okuvlig, oemotståndlig, viljekraftig, viljestark, oböjlig, orubblig, definitiv, oåterkallelig, oundviklig, ofelbar, bergfast, karaktärsfast, trofast, ståndaktig, ihärdig, uthållig, kraftfull, stålsatt, behjärtad, självsäker, kavat, katig, morsk, egenvillig, egensinnig, obeveklig, obstinat, envis, styvsint, hårdnackad, styvnackad, förhärdad, förstockad;

bestämt, ovillkorligen, partu, till varje pris, kosta vad det vill, under alla omständigheter, utan krus, helt sonika, med skäl eller oskäl, en gång för alla, rakt på saken, skämt åsido, på fullt allvar, allvarsamt sagt, på eget bevåg, på eget beråd, med beråd, med fullt beråd.