Appendix:Bring/491. Okunnighet

okunnighetRedigera

substantiv

ovetenhet, ytlighet, halvbildning, dilettant, dilettantarbete, dilettanteri, dilettantism, fusk, fuskare, fuskeri, fuskverk, klåpare, stympare, kannstöpare, oförmåga, humbug, charlatan, charlataneri, bönhas, bönhaseri, käringkur, klok gubbe, klok gumma, söndagsjägare, söndagsryttare, söndagsseglare, oerfarenhet, obekantskap, omdömeslöshet;

ovetenskaplighet, kritiklöshet, osjälvständighet, lånta fjädrar, eftersägare, fördom, prevention, tankefattigdom, tanketomhet, oreda, oklarhet, sammanblandning, virrighet, villfarelse, blindhet, svarslöshet;

dumhet, dumhuvud, pundhuvud, trindskalle, fåkunnighet, nötaktighet, stupiditet, inskränkthet, enfald, naivitet, slöhet, minnesslöhet, omedvetenhet, förslappning, dussinmänniska, bracka, brackaktighet, filister, filisterväsen, inbilskhet.

verb

icke veta ut eller in, treva i mörkret, staka sig, skatta åt fördom, skatta åt vidskepelse, eftersäga.

adjektiv, adverb

okunnig, ovetande, ostuderad, obildad, rudis, oskolad, olärd, obevandrad, obeläst, illitterat, oinvigd, obekant med, främmande för, oerfaren, oskicklig, flack, ytlig, dilettantisk, dilettantmässig, halvbildad, osjälvständig, inbilsk, fördomsfull, idéfattig, vidskeplig, barbarisk, ouppfostrad, ociviliserad, ohyfsad, , grön, primitiv, filiströs, filistermässig, brackaktig;

dum, inskränkt, bomerad, stupid, enfaldig, naiv, fåkunnig, tanklös, blind, omtöcknad, omedveten, slö, ouppmärksam, oredig, virrig, ologisk, oförståndig, oförnuftig, oaktsam, kortsynt, svarslös;

outredd, oupptäckt, osedd, fördold, okänd;

efter sin tid, ovetandes, oförvarandes, vem vet, det vete himlen, det vete fåglarna, det vete gud, det vete fan.