Appendix:Bring/490. Kunnighet

kunnighetRedigera

substantiv

vetande, vetskap, insikt, kunskap, sakkunskap, detaljkunskaper, kännare, sakkännare, kännedom, sakkännedom, varukännedom, kännarblick, kännarmin, förståsigpåare, förtrogenhet med, bekantskap med, inblick, erfarenhet, erfarenhetskunskap, erfarenhetsområde, erfarenhetsrön, erfarenhetssats, livserfarenhet, världserfarenhet, allsidighet, allvetenhet, mångkunnighet, mångsidighet, utbildning, skicklighet, talang, grundlighet;

lärdom, bildning, skolbildning, upplysning, odling, edukation, uppfostran, undervisning, elementarbildning, elementarskola, elementarstudier, elementarundervisning, läskunnighet, abcbok, handbok, lärobok, ordbok, skolbok, skola, lära, adept, läsvurm, blåstrumpa, mångläsning, mångskriveri, mångskrivare, beläsenhet, belästhet, bokkännare, bokkännedom, boklärdom, bokmal, boksynthet, bibliofil, bibliognost, bibliograf, bibliografi, kultur, kulturmänniska, studium, självstudium, autodidakt;

vetenskap, vetenskaplighet, forskning, källforskning, källkritik, källskrift, källstudium, undersökning, analys, teori, filosofi, tankebyggnad, tankesystem, tankevärld, doktrin, abstraktion, skolastik, naturfilosofi, naturforskning, naturhistoria, naturkunnighet, naturkunskap, litteratur, världslitteratur, encyklopedi, konkordans, lexikon, reallexikon, parlör, parlörlexikon;

vetgirighet, läraktighet, uppfattning, kunskapsförmåga, iakttagare, iakttagelse, iakttagelseförmåga, skarpsynthet, urskillning, urskillningsförmåga, lärospån, framsteg, mångfrestare, konstförstånd, konstnär, tusenkonstnär, färdighet, konstfärdighet;

snille, intuition, idé, begrepp, omdöme, förnimmelse, förnimmelseakt, förnimmelseförmåga, föreställning, åskådning, medvetande, folkmedvetande, betraktelse, klarhet, ljusning, skymt, spår, aning, nys om, hum om, väder av.

verb

känna till, veta, avveta, förstå sig på, kunna, kunna utantill, förmå, veta besked om, behärska, sätta sig in i, studera, inlära, lära, lära utantill, fatta, uppfatta, begripa, inse, urskilja, genomskåda, forska, utforska, utgrunda, utreda, klargöra, konstatera, upptäcka, övertyga sig om;

kunskapa, undersöka, pröva, experimentera, analysera, iakttaga, uppmärksamma, märka, bemärka, förmärka, erfara, avhöra, efterhöra, förspörja, hava ngt från ngn, lär, ge sig;

undervisa, underrätta, instruera, inviga i, upplysa, bilda, uppfostra, educera, varsko, konstruera, abstrahera.

adjektiv, adverb

kunnig, mångkunnig, sakkunnig, underkunnig, läskunnig, kunskapsrik, talangfull, skicklig, erfaren, hemmastadd, hemma i, bevandrad, bekant med, förtrogen med, allvetande, berest, vittberest, upplyst, fördomsfri, kulturell, civiliserad, verserad, beläst, boksynt, litterär, mångsidig, mångskrivande, litterat, lärd, inlärd, självlärd, spränglärd, vetenskaplig, höglärd, vällärd, ingående, grundlig, esoterisk, naturfilosofisk, naturhistorisk, naturkunnig, litteraturhistorisk, filosofisk, encyklopedisk, bibelsprängd, vetgirig, läraktig, instruktiv;

allbekant, alldaglig, notorisk, ordspråksmässig, banal, utnött.