uttömning redigera

substantiv

tömning, utgjutning, utdunstning, utslående, avsöndring, avföring, sekret, sekretion, öppning, stolgång, stolpiller, durklopp, diarré, exkrementer, urin, pink, hemorrojder, menstruation, fjöl, fjölskiva, avträde, avträdeshus, hemlighus, klosett, pissoar, nattkärl, torvmullsklosett, privet, toalett, herrtoalett, damtoalett, hus, husnyckel, kloak, kloakbrunn, kloakledning, kloakrör, kloakvatten, slaskledning, slaskbrunn, slaskrör, slaskvatten, länspump, länsning, länspumpning, tappning, frånsilning, ösning, ursköljning, urkramning, urlastning, tippkärra, tippvagn;

uppkastning, kräkning, spyende, utspyende, spya, snuva, snytning, katarr, fluss, flyttning, slem, spott, saliv, transpiration, svett, svettbad, armsvett, fotsvett, handsvett, utslag, hudutslag, blodflöde, blodfläck, blödning, förblödning, blodstörtning, åderlåtning, avtappning, blodavtappning, urlakning, utlakning, försining, utsining, tår.

verb

tömma, uttömma, spy, utspy, svettas, transpirera, utdunsta, utgjuta, utlaka, utmagra, utmatta, utmärgla, utrinna, utsina, utslå, utsöndra, urskölja, urlaka, urlasta, urkrama, ösa, tippa, tappa, länsa, länspumpa, frånsila, försina, avsöndra, avdunsta, avlagra, blöda, förblöda;

spotta, snyta, harkla, harkla sig, harska, harska sig, rapa, kräkas, vomera, menstruera, urinera, pinka, stalla, gå till stols, släppa väder.

adjektiv, adverb

tapprunnen, svettdrypande, utlevad, utrucklad, därur, varur, därutur, varutur.