avlägsnande redigera

substantiv

avgång, avbindning, avbladning, avdikning, avflytning, avflöde, avfärd, avforsling, avledare, avledning, avledningsrör, avledningsdike, avleverering, avlopp, avpackning, avplockning, avresa, avsilning, avsining, avsked, avskottning, avsläppning, avsnörning, avsparkning, avsprängning, avsprättning, avspäntning, avstånd, avtåg, avvräkning, avösning, bortarbetning, bortmotning, utträngning;

återtåg, reträtt, tillbakadragenhet, tillbakagång, tillbakaträdande, tillbakavikande, desertering, desertör, flykt, skilsmässa, bortgång, förlust, indragenhet, rekyl, återstudsning.

verb

avlägsna, avblada, avbinda, avdika, dunsta, avforsla, avflyta, avhända, avkapa, avklippa, avkläda, avknipa, avknyta, avkränga, avkvista, avköra, avlassa, avlasta, avleda, avleverera, avlämna, avnypa, avpacka, avplocka, avpälsa, avraka, avrensa, avresa, avrinna, avriva, avsadla, avsegla, avsila, avsina, avskaffa, avskaka, avskala, avskeppa, avskicka, avskotta, avskrapa, avskräda, avskudda, avskära, avslita, avslunga, avsläppa, avsnöra, avsparka, avspränga, avsprätta, avspänna, avspänta, avstjälpa, avstycka, avstympa, avsätta sig, avsöndra, avvräka, avvälta, avvältra, avösa;

bortarbeta, bortblåsa, bortbyta, bortbära, bortdriva, bortflytta, bortföra, bortgiva, bortgå, borthugga, bortila, bortjaga, bortkalla, bortkasta, bortklippa, bortköra, bortlämna, bortmota, bortplocka, bortraka, bortrensa, bortresa, bortriva, bortrycka, bortröja, bortröva, bortskaffa, bortskicka, bortskära, bortslunga, bortsnappa, bortsopa, bortspringa, bortstöta, bortsända, borttaga, bortvisa, bortvälta, bortvältra, bortvända;

undandraga, undanflytta, undanforsla, undanfösa, undanjaga, undankasta, undanknuffa, undanpeta, undanplocka, undanrensa, undanrycka, undanröja, undanskaffa, undanskuffa, undansopa, undansparka, undanstöta, undantränga, undanvräka, uttränga;

retirera, återtåga, avmarschera, avtroppa, avtåga, draga sig tillbaka, draga sig undan, rygga, fly, undkomma, undvika, avvika, avträda, utträda, avgå, utgå, avdanka, avskeda, avsätta, fjärma, förlora;

återkalla, återskicka, återsända, återstudsa.

adjektiv, adverb

avlägse, avlägsen, fjärran, bortre, borterst, bortersta, flyktig, utäten, hädangången;

bort, borta, förbi, undan, hädan, dädan, hän, dän, bortåt, bortom, därbortom, tillbaka, därifrån, hemifrån.