substantiv

avbildning, bild, bildstod, staty, beläte, byst, relief, hög relief, låg relief, avgjutning, porträtt, bröstbild, knästycke, fotografi;

spegelbild, avspegling, återspegling, luftbild, fata morgana, hägring, återglans, återstrålning, reflex, avglans, eko, genljud;

skugga, skuggbild, skuggporträtt, silhuett, avskuggning, vålnad, gengångare, motstycke, sidostycke, sin fars son;

kopia, avskrift, faksimile, faksimiletryck, faksimilemanér, avtryck, kalkering, avprägling, avdrag, korrektur, revider, reviderark, omtryck, eftertryck, ny upplaga, repetition, reproduktion, duplett, duplettexemplar, duplikat, duplicering;

imitation, efterbildning, slavisk efterbildning, efterapning, slavisk efterapning, uppkok, översättning, transkription, travesti, travestering, omskrivning, parafras, parodi, karikatyr, fars, skämtbild, vrångbild, förfalskning;

typ, roll, liknelse, figur, gestalt, skepnad, skapnad, utkast, skiss, studie, ritning, avritning, teckning, avteckning, målning, avmålning;

djurmålning, genremålning, landskapsmålning, miniatyrmålning, sjöstycke, landskapsstycke, stilleben;

kopparstick, stålstick, träsnitt, litografi, stentryck, ljustryck, radering, etsning, typografi, fototypi, fotolitografi, form, gjutform.

verb

avbilda, avrita, avteckna, avskriva, avprägla, avmåla, avmåla sig, avskugga, avskugga sig, kopiera, faksimilera, schamplunera, schablonera, duplicera.

adjektiv, adverb

avbildad, exakt, trogen, livslevande, schablonmässig;

in effigie.