språk: okänt språk, ordklass: preposition, problem: svenska ordet under översätts med italienska per, men italienskt uppslag saknas

Se även Per.

TvärspråkligtRedigera

KodRedigera

per

per

 1. (ISO 639-2 (B)) kod för språket persiska
  Se även: fas (T)

SvenskaRedigera

PrepositionRedigera

per

 1. med hjälp av
  Hon kom hit per flyg.
  Jag fick beskedet per e-post.
  Fraser: per automatik, per capsulam, per definition
 2. /för/ varje; anger i någon mening en kvot
  Tomten kommer en gång per år.
  Det kommer fem tåg per timme.
  Det krävs två liter vatten per gäst.
  Hon blandade 1 ml sulfa per 5 dl vatten.
  Sverige och Finland har relativt hög energianvändning per capita.
  Varianter: pr (förkortning)
  Fraser: per capita

ÖversättningarRedigera

EngelskaRedigera

PrepositionRedigera

per

 1. per, /för/ varje

ItalienskaRedigera

AdverbRedigera

per

 1. för, med avsikt att
  Per poter parlare colla mia zia, ho imparato il tedesco.
  För att kunna prata med min moster har jag lärt mig tyska.

PrepositionRedigera

per

 1. till, för, åt
  Questo libro è per te.
  Den här boken är till dig.