Tvärspråkligt redigera

Tecken redigera

в
U+0432
CYRILLIC SMALL LETTER VE

в

 1. bokstav av gemen variant i det kyrilliska alfabetet; versal variant: В

Bulgariska redigera

Preposition redigera

в

 1. (в + lokativ) i

Ryska redigera

Preposition redigera

в (v) (framför ord som inleds med в eller ф följt av konsonant, samt i vissa andra sammanhang, används во)

 1. (befintlighet, + lokativ) i,
  Мы в кафе рядом с Зимним дворцом.
  Vi är kaféet brevid Vinterpalatset.
  Я в Москве.
  Jag är i Moskva.
  во сне
  i drömmen, i min dröm
  во Франции
  i Frankrike
  путешествие во времени
  tidsresa, en resa i tiden
 2. (riktning, + ackusativ) till
  Я еду в Москву.
  Jag åker till Moskva.
 3. (tidsuttryck, + ackusativ) , i (i samband med dagar vid ett enstaka tillfälle)
  Встретимся в среду?
  Ska vi ses onsdag?
  Где вы были в пятницу?
  Var var ni i fredags?
  во время Александра Невского
  på Alexander Nevskijs tid
  Användning: Lägg märke till att samma preposition används på ryska för tillfällen i framtiden såväl som för tillfällen som redan varit, till skillnad från på svenska.
  Se även: по
 4. (tidsuttryck, + lokativ) för att ange årtal (svensk motsvarighet saknas), (årtionde), (århundrade)
  В 1973-ем году Карл XVI Густав стал королём Швеции.
  1973 blev Carl XIV Gustaf Sveriges konung.
  в 90-х гг. (девяно́стых года́х)
  90-talet
  в XIII-м (трина́дцатом) ве́ке
  1200-talet
  в 90-х гг. XIX-о века (девяно́стых года́х девятна́дцатого ве́ка)
  1890-talet
 5. (+ ackusativ) i, per, om
  раз в месяц
  en gång i månaden (per månad)
  три ра́за в день
  tre gånger om dagen (per dag)
  киломе́тр в ча́с (км/ч, км/час)
  kilometer i timmen (km/h, km per timme)
 
Varianter: во (före vissa konsonantkombinationer såsom вс-, мн- och рт-)
Grammatik: i de uttryck då i/på/till uttrycks med в så uttrycks från/ur vanligtvis med из

Ukrainska redigera

Preposition redigera

в

 1. + lokativ i (belägenhet inuti)
  Полтава — місто в Україні.
  Poltava är en stad i Ukraina.
 2. + ackusativ till, (i riktning) mot, (ner, ut) i
  Західна Двіна впадає в Ризьку затоку Балтійського моря.
  Daugava faller ut i Rigabukten av Östersjön.
 3. (tidsuttryck) + lokativ i, under (ett år, århundrade)
  в 1621 році
  år 1621
  в XIII столітті
  i 13:e århundradet (på 1200-talet)
  Латвійський лат — національна валюта Латвії в 1922–1941 роках і в 1993–2014 роках.
  Lettiska lats var Lettlands nationella valuta under åren 1922–1941 och 1993–2014.