Se även lista över appendix.

SI-enheterna är de grundläggande enheterna i SI-systemet, en standard för måttenheter att användas vid mätning av storheter. Grundenheterna är noggrant definierade. En stor mängd härledda enheter bygger sedan på dessa. Följande grundenheter ingår i systemet:

SI-enheterna

redigera
Storhet (beteckning) Grundenhet (beteckning)
längd (l) meter (m)
massa (m) kilogram (kg)
tid (t) sekund (s)
elektrisk ström (I) ampere (A)
temperatur (T) kelvin (K)
substansmängd (n) mol (mol)
ljusstyrka candela (cd)

Härledda SI-enheter

redigera
Storhet (beteckning) Enhet (beteckning) Uttryckt i
andra SI-enheter
Uttryckt i
grundenheter
vinkel radian (rad)   m·m–1 = 1
rymdvinkel steradian (sr)   m2·m–2 = 1
frekvens (f) hertz (Hz)   s-1
kraft (F) newton (N)   m·kg·s-2
tryck,
mekanisk spänning (p)
pascal (Pa) N/m2 m-1·kg·s-2
energi, arbete (W, E) joule (J) N·m m2·kg·s-2
effekt (P) watt (W) J/s m2·kg·s-3
laddning,
elmängd
coulomb (C)   s·A
spänning (U) volt (V) W/A m2·kg·s-3·A-1
kapacitans farad (F) C/V m-2·kg-1·s4·A2
resistans (R) ohm (Ω) V/A m2·kg·s-3·A-2
konduktans siemens (S) A/V m-2·kg-1·s3·A2
magnetiskt flöde weber (Wb) V·s m2·kg·s-2·A-1
magnetisk
flödestäthet
tesla (T) Wb/m2 kg·s-2·A-1
induktans henry (H) Wb/A m2·kg·s-2·A-2
ljusflöde lumen (lm)   cd·sr
belysning, illuminans lux (lx) lm/m2 cd·sr·m-2
radioaktivitet becquerel (Bq)   s−1
stråldos gray (Gy) J/kg m2·s−2
ekvivalent dos sievert (Sv) J/kg m2·s−2
katalys katal (kat)   s−1·mol

Se även

redigera