Se även Appendix:Varianter/a och .

Tvärspråkligt redigera

Tecken redigera

A
U+0041
LATIN CAPITAL LETTER A

A

 1. versal bokstav i det latinska alfabetet; gemen variant: a
 2. (fysik) beteckning för enheten (för elektrisk strömstyrka) ampere
 3. (biokemi) symbolen för nukleosiden adenosin
 4. (biokemi) symbolen för kvävebasen adenin
 5. (biokemi) symbol för aminosyran alanin
 6. Österrikes nationalitetsmärke

Svenska redigera

Tecken redigera

A
 1. (SAB) bok- och biblioteksväsen
  Meronymer: Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af
 2. (detaljplan, daterat) kvartersmark reserverat för allmänt ändamål (all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman)

Substantiv redigera

A

 1. det högsta betyget i många betygssystem
  1. (2011–) högsta betyget i det nuvarande svenska betygssystemet
   Kohyponymer: A, B, C, D, E
  2. (1897–1962) det högsta betyget i ett äldre svenskt betygssystem
   Synonymer: stora A, berömligt
   Kohyponymer: A, a, AB, Ba, B, BC, B?, C
  3. det högsta betyget i många betygssystem
   Synonymer: berömlig insikt
   Kohyponymer: A, B, C, D

Översättningar redigera

Engelska redigera

Förkortning redigera

A

 1. (kortspel) förkortning för ace

Substantiv redigera

A

 1. (musik) a

Tyska redigera

Förkortning redigera

A

 1. (fysik) beteckning för enheten (för elektrisk strömstyrka) ampere
 2. förkortning för Austria respektive Österreich