Se även sv.

TvärspråkligtRedigera

TeckenRedigera

Sv

Sv

  1. beteckning för enheten (för ekvivalent dos) sievert