Se även lista över appendix.

Här följer en tabell med måttenhetsprefix, SI-prefix. Under den finns en tabell med dataprefix, införda av IEC [1] år 1998.

SI-prefix redigera

prefix tecken faktor prefix tecken faktor
deka- da 101 = 10001/3 deci- d 10-1 = 1000-1/3
hekto- h 102 = 10002/3 centi- c 10-2 = 1000-2/3
kilo- k 103 = 10001 milli- m 10-3 = 1000-1
mega- M 106 = 10002 mikro- µ 10-6 = 1000-2
giga- G 109 = 10003 nano- n 10-9 = 1000-3
tera- T 1012 = 10004 piko- p 10-12 = 1000-4
peta- P 1015 = 10005 femto- f 10-15 = 1000-5
exa- E 1018 = 10006 atto- a 10-18 = 1000-6
zetta- Z 1021 = 10007 zepto- z 10-21 = 1000-7
yotta- Y 1024 = 10008 yokto- y 10-24 = 1000-8

Dataprefix införda av IEC redigera

prefix tecken faktor
kibi- Ki 210 = 1 0241
mebi- Mi 220 = 1 0242
gibi- Gi 230 = 1 0243
tebi- Ti 240 = 1 0244
pebi- Pi 250 = 1 0245
exbi- Ei 260 = 1 0246