bytande redigera

substantiv

bytesavtal, bytesannons, bytesartikel, bytesbrev, bytesförening, byteshandel, bytesmedel, bytesvara, bytesvärde, skifte, ordskifte, vapenskifte, byte, utbyte, klockbytare, växling, inväxling, ordväxling, tillväxling, utväxling, växel, ekvivalens, ekvivalent, ersättning, förbytning, bortbyting, förväxling;

ombyte, ombytlighet, omskifte, omskiftelse, omskiftning, omväxling, skift, skiftning, skifte, skiftesbruk, omslag, växel, växelspår;

omsättning, avsättning, handel, detaljhandel, frihandel, grosshandel, kramhandel, minuthandel, torghandel, handel och vandel, kommers, krämare, marknad, införsel, utförsel, export, import, köpenskap, köpslagan, köpslut, köpslående, anbud, efterfrågan, underbjudning, överbjudning, överbud, månglare, mångleri, mäklare, schacker, schackerjude, schackrare, avyttring, föryttring, föryttringsvillkor, säljbarhet, avsättlighet, affär, affärsförbindelse, affärsföretag, kund, kundkrets, rörelse;

förhandling, underhandlare, underhandling, medling, förmedling, negociation, negociatör, negociering, spekulation, transaktion, beting, ackord, samfärdsel, kommunikation, trafik.

verb

byta, bortbyta, utbyta, tillbyta sig, tillhandla sig, tillväxla sig, växla, inväxla, ordväxla, utväxla, ersätta, remplacera, uppväga, giva och taga, taga betalt, ombyta, omskifta, växla, omväxla, förbyta, skifta, skifta färg;

kommersa, omsätta, avsätta, handla, upphandla, försälja, avyttra, föryttra, realisera, exportera, importera, köpslaga, köpslå, saluhålla, underbjuda, utbjuda, överbjuda, efterfråga, förhandla, underhandla, negociera, ackordera, mäkla, medla, förmedla, mångla, kursa, schackra, betinga, spekulera, pruta.

adjektiv, adverb

ombytlig, omskiftlig, omväxlande, skiftande, skiftesrik, skiftrik, växlande, växlingsrik;

säljbar, realisabel, avsättlig, förytterlig, gångbar, kurant, betalbar, affärsmässig, köpmannamässig, krämaraktig, kommersiell, merkantil, spekulativ;

kvittningsvis, skiftesvis, växelvis.