tjuvnad redigera

substantiv

tjuvaktighet, tjuvgods, tjuvknep, tjuvspråk, tjuvstreck, tjuvsrätt, stöld, fickstöld, kyrkstöld, hustjuvnad, inbrott, inbrottsstöld, snatteri, kleptomani, försnillning, försnillningsbrott, bodräkt, undansnillning, krypskytte, plagiat, plagiering;

rofferi, plundring, gravplundring, likplundring, vrakplundring, plundrare, gravplundrare, likplundrare, vrakplundrare, plundringståg, skövling, rov, rovgirighet, rovlystnad, rövarborg, rövarkula, rövarnäste, rövarväsen, stråtröveri, sjöröveri, fribyteri, kaperi, kaperiexpedition, kaparbrev, kaparfartyg, strandhugg, rån, rånmord, helgerån, helgedomsrån, kyrkorån, klosterrov, slavhandel, brandskattning, inkräktning, nävrätt, åverkan, skinneri, utpressning, prejeri, prejning, prejningsförsök, prejsystem;

bedrägeri, bedrägeribrott, bedräglighet, knep, underslev, svek, svekfullhet, förfalskning, förfalskningsbrott, falskhet, falskmyntning, utprångling av falskt mynt, skurkaktighet, skurkstreck, bovaktighet, bovstreck, bovstycke, skälmstycke, smyghandel, smuggleri, kontraband, skoj, skojeri, svindel, svindleri.

verb

stjäla, bestjäla, snatta, försnilla, undansnilla, undansmussla, stånda tjuvsrätt, tjuvläsa, plagiera, roffa sig, tillroffa sig, tillskansa sig, tilltrotsa sig, tilltruga sig, tillvälla sig, inkräkta, råna, röva, enlevera, plundra, utplundra, marodera, brandskatta, kapa, utpressa, preja, skinna, klå, plocka, snylta;

bedraga, svika, besvika, lura, kugga, narra sig till, tillocka sig, tillnarra sig, smuggla, skoja, vingla, förfalska, spela falskt.

adjektiv, adverb

tjuvaktig, långfingrad, rovlysten, rovgirig, byteslysten, banditaktig, bovaktig, skurkaktig, orättfången, bedräglig, svekfull, falsk, knepig, sviklig, svikligen.