Appendix:Bring/760. Tillåtelse

tillåtelseRedigera

substantiv

tillstånd, tillståndsbevis, tillstädjelse, villfarighet, tillmötesgående, förlov, medgivande, begivande, samtycke, bifall, bönhörelse, licens, koncession, bemyndigande, auktorisation, fullmakt, rättighet, försäkran, tillförsäkran, oktroj, befogenhet, godkännande, bekräftelse, stadfästelse, sanktion, admittering, tillträde, pass, passersedel, mutsedel, attest, certifikat, kreditiv, kreditivbrev, kvalifikation;

tillåtlighet, lov, lovlighet, tolerans, adiafora, fördragsamhet, undantag, undantagsfall, undantagsförhållande, undantagsställning, eftergift, efterskänkning, dispens, dispensering, dispenseringsrätt, frist, frikallelse, befrielse, permission, ferier, semester, tjänstfrihet, tjänstledighet;

överseende, skonsamhet, förskoning, tillgift, benådning, avlat, avlatsbrev, absolution, nådegåva, favör, gunstbevis, gunstbevisning, mottagning, upptagning, antagning, antagningsbevis, förläning, garanti, fördel, privilegium, privilegiebrev, patent.

verb

tillåta, tillåta sig, tillstädja, medgiva, lovgiva, lämna öppet, berättiga, koncessionera, bevilja, förunna, auktorisera, bemyndiga, befullmäktiga, tillförsäkra, bifalla, villfara, låta, låta ngn hållas, töras, bönhöra, uppfylla, uppfylla en begäran, tillfredsställa, tillmötesgå, antaga, mottaga, upptaga, admittera, inrymma, förläna, oktrojera, garantera, sanktionera, stadfästa, bekräfta, attestera, ackreditera, kvalificera, privilegiera, patentera;

dispensera, permittera, frikalla, fritaga, befria, efterlåta, efterskänka, undantaga, överse med, tolerera, fördraga, blunda för, se genom fingrarna, skona, förskona, förlåta, tillgiva, benåda, absolvera.

adjektiv, adverb

tillåtlig, lovlig, obetagen, befogad, tjänstfri, tjänstledig, tillmötesgående, tolerant, fördragsam, överseende, skonsam.