inbegrepp redigera

substantiv

inberäkning, subsumtion, beståndsdel, ingrediens, komposant, stoff, element, surdeg, grundämne, grunddrag, kontenta, komplex, sammanfattning, omfattning, innehåll, huvudinnehåll, komplexion, konstitution, kroppskonstitution, temperament, naturell;

inkorporering, inkorporation, intagning, upptagning, inträde, tillträde, reception, inregistrering, deltagare, medlem, ledamot, föreningsledamot, delägare, bolagsman, personal, klass, klassindelning, klassificering, klassifikation;

hopsättning, komposition, kombination, syntes, förbindelse, anslutning, tillbehör, tillydenhet, anhörig, lem, lott, del, andel, kroppsdel, tillägg, bilaga, sammandrag, parentes, klammer, inflickning;

begrepp, bevisföring, underförstående, rymlighet, mottaglighet, receptivitet.

verb

inbegripa, inberäkna, inblanda, indraga, införliva, ingå i, inkorporera, innebära, innehålla, innesluta, inordna, inrangera, inrymma, insläppa, omfatta, omsluta, utgöra, bestå av, subsumera;

hopsätta, sammansätta, komponera, konstituera, konstituera sig, sammanfatta, förena, hopslå med, bilda, forma, uppbygga, tillverka;

sammanhänga med, sammansmälta med, tillhöra, angå, ansluta sig till, deltaga, uppgå i, ligga i, upplösa sig i, förvandlas till, medföra, draga med sig, hava med sig, föranleda, orsaka, förorsaka, lämna rum för, tillfoga, bifoga, medräkna, medtaga, underförstå.

adjektiv, adverb

inbegripen, integrerande, tillydande, syntetisk, kollektiv, konstitutiv;

inklusive, allt sammanräknat, alls om alls, i det hela, i det hela taget, överhuvud, i klump, från och med, till och med.