anslutning redigera

substantiv

anslutningspunkt, kontakt, beröring, vidröring, röring, förbindelse, hopstöt, adhesion, kohesion, adhesionskraft, kohesionskraft, sammankoppling, sammanstötning, anliggning, anliggningspunkt, anliggningsyta, tangent, vidfogning, tillsats, apposition, bilaga, kontinuitet, hopslutning, sammanslutning, tillslutning, åtsnörning, åtspänning;

närhet, närskyldhet, frändskap, intimitet, tillflykt, möte, kyss, samvaro, koexistens, sammankomst, sammanträde, ankomst, landning, anlopp, anloppsställe, anloppsfart, gräns, gränsbo, gränsbefolkning, gränsdistrikt, begränsning, skiljelinje, sidostöd, strävpelare;

identitet, överensstämmelse, koordination, sidostycke, motstycke.

verb

sluta sig till, ansluta sig till, gränsa till, stöta till, vidlåda, vidhänga, anligga, tangera, sitta åt, åtsnöra, åtspänna, vidröra, beröra, peta, snudda vid, stryka utmed, skölja, spola, klibba, påsätta, påtaga, åsätta, anlöpa, landa;

sammanfoga, bifoga, hopfoga, tillfoga, vidfoga, förbinda, laska, sammanföra, sammanfatta, sammanträffa, göra gemensam sak, deltaga, slå sig tillsamman, koexistera, förena sig, hylla sig till, ty sig till, kyssa, stödja.

adjektiv, adverb

åtsittande, närskyld, närsläktad, intim, oavbruten, koexistent;

intill, invid, därintill, därinvid, varintill, varinvid, alltintill, utmed, långs, längs, längsefter, längsmed, längsåt, nära, omedelbarligen, omedelbarligen före, omedelbarligen efter, omedelbarligen under, omedelbarligen över, hack i häl, i hack och häl, i hamn och häl, hand i hand, skuldra vid skuldra, man för man, till mötes.