Se även vał och väl.

Wikipedia har en artikel om:
Val (däggdjur)
Wikipedia har en artikel om:
Val (politik)
Wikipedia har en artikel om:
Val (mått)
Wikipedia har en artikel om:
Val (nordisk mytologi)

Svenska

redigera

Substantiv

redigera
Böjningar av val 1. Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ val valen valar valarna
Genitiv vals valens valars valarnas
Böjningar av val 1-4. Singular Plural
neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ val valet val valen
Genitiv vals valets vals valens
 
[1] val, däggdjur
 
[3] val, valbås

val 1. u 2-4. n

 1. (däggdjur) individ inom däggdjursordningen Cetacea, vars arter lever i havet och blir stora eller mycket stora
  En del valar kan kommunicera på långa avstånd.
  1971: Däggdjurens tidsålder, Björn Kurtén:
  Valarna i de neogena haven var i stort sett lika de nutida.
  Sammansättningar: bardval, blåval, dvärgrätval, fenval, grindval, gråval, grönlandsval, jätteval, kaskelottval, knölval, narval, näbbval, pottval, rätvalar, sejval, sillval, spermacetival, storval, tandval, valart, valbard, valben, valbåt, valdjur, valdäck, valfett, valfisk, valfåglar, valfångare, valfångst, valfångstexpedition, valfångstfartyg, valhaj, valhane, valhona, valhuvudfiskar, valjakt, valkanon, valkokeri, valkött, valmjöl, valolja, valrav, valravsolja, valross, valrossmustasch, valskelett, valskådning, valspäck, valstim, valsång, valtran, vikval, vitval
 2. (generellt) det att välja, det att bestämma sig för (minst) ett alternativ; (annan) möjlighet
  Det där är ett val mellan pest och kolera – jag tycker inte om någondera alternativet.
  Det var ett svårt val att komma fram till vilken utbildning jag ville söka till i första hand.
  Vad skulle jag göra, det fanns ju inget annat val!
  Har du gjort några val du ångrar i ditt liv?
  Vanliga konstruktioner: ett val av någon/något, ett val mellan några, göra ett val
  Etymologi: Sedan 1300-talets första hälft, Södermanna-Lagen, som fornsvenska val.[1]
  Besläktade ord: vald, välja, väljande
  Sammansättningar: andrahandsval, bildurval, bildval, bilval, bortval, bruttourval, faktaurval, felval, fröurval, färgval, förhandsval, förstahandsval, förstaval, förval, klädval, konsumtionsval, kontrollurval, linjeval, livsval, länderval, materialval, miljöval, motivval, musikval, namnval, nettourval, nådaval, ordaval, ordval, panelurval, partnerval, pjäsval, programval, repertoarval, riskurval, sannolikhetsurval, slumpurval, slumpval, slutval, snabbval, sortval, språkval, studieval, texturval, tillval, tilläggsurval, tillvalsämne, tonval, tredjehandsval, urval, valbar, valfri, valfrihet, valfrihetsprincip, valfrändskap, valhandling, valdag, valfiske, valhandlingsteori, valmöjlighet, valsituation, valspråk, valstrategi, valsätt, valtaktik, valtaktisk, vägval, yrkesval, ämnesval, ödesval
  Fraser: av fritt val, efter fritt val, ha fritt val, i valet och kvalet, inte ha något val, stå i valet och kvalet, valet faller (föll) på någon/något, vara i valet och kvalet
  Jämför: alternativ, avgörande, beslut, dom, möjlighet, omdöme, option, selektion, urval, utpekande, valmöjlighet, valsituation
 3. (politik) det att utse någon till en post, process där röstberättigade personer tillsammans låter någon/några få ett förtroendeuppdrag
  I Sverige hålls val till riksdagen den tredje söndagen i september vart fjärde år.
  Han är tillsatt genom val.
  Valet av konstitutionsutskottets ledamöter skedde med acklamation.
  Nu skall vi gå till val av ordförande för en tid av två år.
  I valet gick x-partiet stort framåt.
  Vanliga konstruktioner: ett val av någon/något, ett val mellan några, delta i ett val, utlysa ett val
  Etymologi: Sedan 1300-talets andra hälft, Kristnu-Balken av Smålands-Lagen (Helsinge-Lagen), som fornsvenska val.[2]
  Besläktade ord: vald, välja, väljande, väljare
  Sammansättningar: acklamationsval, alltingsval, andrakammarval, biskopsval, borgmästarval, delstatsval, efterval, eftervalsdebatt, eftervalsenkät, eftervalsintervju, eftervalsstudie, eftervalsundersökning, elektorsval, enmansvalkrets, EP-val, EU-parlamentsval, europaparlamentsval, europaval, EU-val, extraval, e-val, folketingsval, folkval, fyllnadsval, förstakammarval, förtroendeval, förval, guvernörsval, inspektorsval, inval, kandidatval, klassval, komministerval, kommunfullmäktigeval, kommunalval, kommunval, kompletteringsval, kongressval, konungaval, kosackvalet, kungaval, kyrkofullmäktigeval, kyrkoherdeval, kyrkoval, kårval, landstingsval, lokalval, majoritetsval, medievalrörelse, mellanårsval, miljöval, mobiliseringsval, nyval, nämndemansval, omval, parlamentsval, partival, partivalsfråga, personval, personvalsinslag, personvalskampanj, personvalskryss, personvalsregel, personvalsröst, personvalsspärr, personvalssystem, politikerval, presidentval, presidieval, primärval, proportionsval, provval, prästval, påveval, regionalval, regionval, representanthusval, representantskapsval, riksdagsmannaval, riksdagsval, sametingsval, segerval, senatorsval, senatsval, senatval, sensationsval, sheriffval, skolval, slutval, slutvalrörelse, stortingsval, studentval, styrelseval, suppleantval, underhusval, valadministration, valaffisch, valagitation, valakt, valallians, valanalys, valanalytiker, valapparat, valappell, valarbetare, valbar, valbarhet, valbarhetsvillkor, valbarhetsålder, valbarometer, valberedning, valberättigad, valbesvär, valbeteendeundersökning, valbevakare, valbevakning, valbord, valboskap, valbrev, valbroschyr, valbudget, valbudskap, valbyrå, valbås, valcykel, valdag, valdebatt, valdeltagande, valdeltagare, valdemokrati, valdistrikt, valenkät, valfeber, valfilm, valfiske, valfläsk, valforskare, valforskning, valforskningsprogram, valframgång, valfråga, valfunktionär, valfurste, valfusk, valförfarande, valförlust, valförordning, valförrättare, valförrättning, valförslag, valförsändelse, valhandbok, valhandling, valhemlighet, valkamp, valkampanj, valkandidat, valkapitulation, valkartell, valkassa, valknep, valkommission, valkommissionär, valkommitté, valkompass, valkonung, valkorporation, valkrets, valkretsindelning, valkretsvis, valkrångel, valkupp, valkuvert, valkvot, valkvotsmetoden, vallag, vallagstiftning, valledning, vallista, vallokal, vallokomotiv, vallängd, vallöfte, valman, valmanifest, valmanöver, valmaskineri, valmetod, valmonarki, valmyndighet, valmöte, valnatt, valnattsresultat, valnederlag, valnämnd, valobservatör, valomgång, valordning, valorganisation, valparoll, valperiod, valplakat, valplattform, valplikt, valpolitik, valprocedur, valprocess, valprognos, valprogram, valpropaganda, valprotokoll, valprövning, valrapport, valrapportering, valreform, valreporter, valresultat, valrike, valräknare, valrätt, valrörelse, valröst, valsamverkan, valsedel, valseger, valskjuts, valskolk, valskolkare, valskärm, valspurt, valstatistik, valstrateg, valstrategi, valstrejk, valstrid, valstuga, valsystem, valsätt, valsöndag, valtaktik, valtaktisk, valtal, valtala, valtalare, valteknik, valteknisk, valtemperatur, valtest, valtid, valtrött, valtrötthet, valturné, valundersökning, valupprop, valupptakt, valurna, valutgång, valutskott, valutslag, valutvärdering, valvaka, valvecka, valvind, valvinst, valår, valärende, valöverklagande, valövervakare, valövervakning, återval, ärkebiskopsval, ödesval, överhusval
  Fraser: allmänt val, allmänna val, direkt val, förlora ett val, förrätta ett val, gå till val, gå till val på något, hemligt val, hålla ett val, indirekt val, proportionella val, slutet val, ställa upp i ett val, vinna ett val, öppet val
  Jämför: korande, nominering, omröstning, referendum, röstning, utnämning, utseende, valakt, valförrättning, votering
 4. gammalt svenskt mängdmått om 80 stycken, fyra tjog, 20 kast
  Han åkte runt med sin kärra och fick sålt tre val sill.
  Etymologi: Sedan 1346.
  Användning: Användes förr om sill och strömming.
  Besläktade ord: vala
 5. (nordisk mytologi) stupad i strid, ’de i striden fallna’
  Etymologi: Av isländskans och fornnordiska valr (”stupad i strid”), ’de i striden fallna’, av urgermanskt ursprung, troligen kognat med fall (fallen).
  Användning: Numer knappast som fristående ord.
  Sammansättningar: Valhall, valknop, valknut, valplats, valkyria
  Fraser: kora valen
  Synonymer: enhärje
 6. (ålderdomligt) rundad käpp, stav, cylindriskt trästycke
  Etymologi: Av fornsvenska val,[3] av fornnordiska vǫlr (se även fornvästnordiska valr, "rund"), av urgermanska *waluz.
 
Etymologi: Före stavningsreformen 1906 stavat hval, av fornnordiska hvalr.
Se även tesaurus: Bemyndigande, Val, Omdöme, Djur, Femtal och däröver

Översättningar

redigera

Rätoromanska

redigera

Substantiv

redigera

val

 1. (naturgeografi) dal

Källor

redigera
 1. Svensk ordbok: "val"
 2. Svensk ordbok: "val"
 3. Ordbok öfver svenska medeltids-språket: "val"