Denna dokumentation har inkluderats från Wiktionary:Mallar/ö. (redigera)


Användning

Används i översättningslistorna för att länka till rätt avsnitt på Wiktionary, och också – om sidan finns – till rätt språkversion av Wiktionary.

I korthet

Parametrar

 • Första argumentet anger språkkoden för den främmande språkversionen av Wiktionary.
 • Andra argumentet anger artikelns namn på det främmande språket (samma för svenska Wiktionary och den främmande språkversionen).
 • Tredje och fjärde argumenten anger ordets grammatiska genus, numerus och aspekt:
  • Genus: m (maskulinum), f (femininum), mf (maskulinum och femininum), u (utrum) eller n (neutrum).
  • Numerus: s (singular), d (dualis) eller p (plural) (användbart om det skiljer sig från uppslagsordets form)
  • Aspekt: pf (perfekt aspekt), impf (imperfekt aspekt)
  • Om både genus och numerus anges, så måste genus anges först.
 • text= anger den text som visas. Om argumentet inte anges visas det andra argumentet. Bör användas sparsamt, men kan vara användbart t.ex.om man bara vill visa ett enstaka ord som ingår i en längre fras; se exempel nedan.
 • iw= används när uppslaget på andra språkversionen av Wiktionary har ett annat sidnamn jämfört med vad som står i andra argumentet eller text= parametern (t.ex. för annan användning av skiljetecken/versaler i fraser).
 • skrift= används för vissa språk för att ändra typsnitt och förstora texten, giltiga värden är: arab (arabisk skrift), armn (armeniska), cyrl (kyrillisk skrift), deva (devanāgarī), fa-arab (persiska), geor (georgisk skrift), grek/polytonic (grekiska), hani (kinesisk skrift), hebr (hebreisk skrift), jpan (japanska), taml (tamilsk skrift), thai (thailändsk skrift), ur-arab (urdu)
 • tr= används för att translitterera språk som använder andra alfabet än det latinska (t.ex. pinyin för kinesiska, romaji för japanska)
 • not= används för att ge komplementär information om ordets användning (t.ex. ålderdomligt eller vardagligt språkbruk, eller hur ordet används grammatiskt)

Exempel

 • Enkel användning:
 • Genus, numerus och aspekt (f, m, mf, n, u, c, s, d, p, impf, pf, impfpf):
  • {{ö+|en|test|u}} ger: test (en) u
  • {{ö+|en|test|n}} ger: test (en) n
  • {{ö+|en|test|mf|d}} ger: test (en) mf dual
  • {{ö|en|test|m|s}} ger: test m sing
  • {{ö|en|test|f|p}} ger: test f pl
  • {{ö|en|test|pf}} ger: test pf
 • iw=
 • tr=
  • {{ö+|en|test|tr=en translitteration}} ger: test (en) (en translitteration)
 • text=
 • iw= och text=
  • {{ö+|en|talk behind somebody's back|text=talk|iw=talk behind someone's back}} {{ö+|en|behind somebody's back|iw=behind someone's back}} ger talk (en) behind somebody's back (en)

Vanliga felöversättningar

I undantagsfall, för ord som ofta översätts fel, kan man ange att en viss översättning inte stämmer. Den anges i så fall med {{ö-inte}}, och placeras sist i listan över översättningar. Exempel från "rolig":

 • *engelska: {{ö+|en|fun}}, {{ö-inte|en|funny}} ger: