löjlighet redigera

substantiv

löje, augurlöje, åtlöje, tokeri, tokighet, tokprat, tokrolighet, narr, narraktighet, narrbjällra, narrkåpa, narrspel, narrstreck, narrverk, pusserlighet, lustighet, lustigkurre, puts, putslustighet, upptåg, gyckleri, gyckel, gyckelbild, gyckelmakare, gyckelspel, gyckelverk, nojs, narri, skämt, skämtdikt, skämtlynne, skämtord, skämtsamhet, kvickhet, kvick dumhet, vits, skoj;

komedi, komik, lustspel, fars, farsör, buffo, buffaaria, buffasångare, opera buffa, pajas, pajazzo, harlekin, harlekinad, apspel, apfysionomi, mopsansikte, mopsnäsa, björndans, krumsprång, kapriol, kullerbytta, grinkalas, skrattkalas, spektakel, komisk hjältedikt, äventyrlighet, äventyrsroman;

stolleri, stollighet, bisarreri, excentricitet, original, originalitetsjakt, klassik, egenhet, besynnerlighet, konstighet, grillfängeri, fantasteri, vurm, vurmeri, vurmighet, nyck, nyckfullhet, absurditet, underlighet, vidunderlighet, bakvändhet, bock, blunder, otymplighet, dårskap, skrävel, bombast, svulst, svulstighet, tillgjordhet, vispighet, fjäskighet, fjolleri, fjollighet, fjantighet, pigtjusare, modegalenskap.

verb

förlöjliga, ridikylisera, gäckas, fjollas, skämta, gyckla, tokas, göra sig till, åbäka sig, skrävla, vurma, prata tok, radotera, vitsa, skratta, storskratta, le, nojsa.

adjektiv, adverb

löjlig, löjeväckande, ridikyl, skrattretande, kostlig, putslustig, pusserlig, tokrolig, tokstollig, komisk, tragikomisk, urkomisk, farsartad, burlesk, bisarr, barock, apaktig, aplik, grotesk, fantastisk, skämtsam, skälmaktig, vitsig, kvick;

excentrisk, kuriös, originell, egen, sällsam, konstig, besynnerlig, konstbesynnerlig, vurmig, nyckfull, äventyrlig, underlig, vidunderlig, absurd, vriden, dåraktig, avvita, inbilsk, uppstyltad, svulstig, bombastisk, otymplig, bakvänd, förvänd, stollig, fjollig, flabbig, fjantig, fjäskig, vispig, prisnosig, tillgjord, narraktig, skämtvis.