uppfriskning redigera

substantiv

upplivning, återupplivning, rekreation, vederkvickelse, förfriskning, förfriskningsmedel, förfriskningsställe, läskedryck, läskvatten, styrkedryck, styrketår, undfägnad, traktat, traktering, rafräschissemang, rafräschissör, föda, födoämne, mat, dryck, värdshus, utvärdshus, tavern, restaurant, restauration, förströelse, förströelselektyr, tidsfördriv, nöje, förnöjelse, underhållning, trevlighet, matiné, soaré, muntran, muntration, muntrationsråd, muntergök, munterhet, nyterhet;

tillfriskning, vederfående, konvalescens, konvalescent, botemedel, lisa, lättnad, lindring, hjälp, ro, lugn, vila, sunda vätskor, karskhet, reparation, restauration, restaurering, uppstuvning, uppfiffning, förstärkning, upprättelse, uppmuntran, hugsvalare, hugsvalelse, tröst, tröstare, tröstegrund, trösteord.

verb

uppfriska, förfriska, liva, uppliva, vederkvicka, rekreera, läska, undfägna, traktera, uppigga, kvicka upp, muntra, uppmuntra, uppelda, tillfriskna, konvalescera, leva upp igen, krya till sig, krya upp sig, kvickna till, kvickna vid, hämta sig, hämta andan, pusta ut, vila sig, lisa, kurera, bota, förbättra, återställa, återupptända, återuppväcka, stärka, förstärka, förnya, föryngra, reparera, restaurera, upphjälpa, upprusta, uppfiffa, uppstuva, laga, iståndsätta, hugsvala, trösta, trösta sig.

adjektiv, adverb

uppfriskande, vederkvickande, stärkande, kry, pigg, frisk, munter, uppspelt, nyter, karsk, kraftig, uppvilad, oförtröttad, tröstefull, tröstelig, trösterik, trösteligen.