övermått redigera

substantiv

omåttlighet, överdrift, gränslöshet, hejdlöshet, måttlöshet, extravagans, excess, ytterlighet, omättlighet, omätlighet, oändlighet, outtömlighet, otal, otalighet, vidunder, vidunderlighet;

överflöd, överflödsartikel, överflödsförordning, överflödsvara, lyx, lyxartikel, lyxföremål, lyxhäst, lyxvagn, yppighet, frosseri, kräslighet, flotthet, slöseri, slösare, ödsamhet, ödslare, bortödning, bortödsling, utsvävning;

överbetalning, överbefolkning, överdåd, övergrepp, överhaltighet, överhand, överhopning, överjordiskhet, överlastning, överloppsgärning, övermakt, övermod, övermål, övermänniska, övermättnad, översinnlighet, överskjutning, överskott, överskottsmedel, överskottsränta, överströmning, översvall, översvallning, översvinnelighet, översvämning, övertalighet, överträdelse, råga, vidlyftighet, långrandighet, pleonasm, ordflöde, ordström, svulst, bombast, inbilskhet;

uppsjö, flöde, tidvatten, skyfall, skur, lavin, snöskred, storm, orkan, myller, svärm, trängsel, vimmel, tillopp, konkurrens, belamring, skrymgods, lejonpart, rikedom, lystmäte, onödan, onödighet, obehövlighet, duplett, duplikat, fyllnadsord, prutmån, rest, återstod, behållning, reserv;

ansvällning, svullnad, svulst, blodstörtning, kongestion, blodkongestion, vämjelse, leda, avsmak.

verb

överdriva, överbetala, överbliva, överflöda, överfylla, överhopa, överlasta, övermätta, överskjuta, överströmma, översvalla, översvämma, överträda, extravagera, råga, råga måttet, proppa, belamra, nedtynga, förkrossa, kväva, dränka, utsuga;

slösa, förslösa, frossa, ödsla, bortödsla, öda, bortöda, skrodera, skryta, svamla, taga munnen full, ansvälla, myllra, svärma, skocka sig, hopa sig;

återstå, restera, reservera.

adjektiv, adverb

överdriven, omåttlig, måttlös, gränslös, hejdlös, exorbitant, extravagant, excessiv, ytterlig, utomordentlig, vidunderlig, omätlig, oändlig, outtömlig, otalig, överbefolkad, överbliven, överdådig, överfull, överhaltig, överhopad, överjordisk, överlupen, överlycklig, övermodig, övermålig, övermäktig, övermänsklig, övermätt, översinnlig, övertalig, syrnumerär, kopiös, upprågad;

luxuös, yppig, kräslig, slösaktig, frikostig, flott, riklig, skrytsam, inbilsk, uppblåst, bombastisk, tygellös, stormande, orkanartad, orkanlik, lavinartad, lavinlik;

överflödig, långrandig, diffus, onödig, obehövlig, okallad, opåkallad;

uppsvälld, tung, tjock, korpulent, däst, fet, färdig att spricka, späckad, mustig, svullen, vattusiktig;

övermåttan, övernog, över hövan, över öronen, gudi nog, till överlopps, i rågat mått, till råga på, skurvis, alltför, extra, till övers, rikligen, onödigtvis, obehörigen.