substantiv

inblandning, inbindning, inbogsering, inbäddning, indrivning, indrypning, inficiering, inflickning, influens, inflytande, inflytelse, inflätning, infogning, infusion, infällning, infästning, införing, införlivning, införsel, ingjutning, inhäftning, injektion, inkilning, inknådning, inkoppling, inkorporering, inkvartering, inlastning, inlogering, inmarsch, inmängning, inokulering, inplantering, inpluggning, inproppning, inpumpning, inrangering, inryckning, insaltning, insegling, insinuation, inskrivning, inskruvning, insmuggling, insockring, inspiration, insprutning, instickning, inströende, insupning, insvepning, insyende, insyltning, insående, insåning, insänkning, insättning, intryckning, inträde, invandring, invasion, invävning, inympning;

interpolering, parentes, kil, introduktion, import, förmedling, mellankomst, dränkning, indränkning, nedsänkning, neddoppning, bad, dykning, översvämning, drunkning, begravning;

beblandelse, könsumgänge, okulering, uppsugning, uppsupning, resorption.

verb

inandas, inbinda, inbogsera, inbylta, inbädda, indriva, indrypa, indränka, inflicka, influera, inflyta, infoga, införa, ingjuta, inhäfta, inhölja, injaga, injiciera, inkasta, inkila, inknåda, inkoppla, inkorporera, inkvartera, inmarschera, inmura, inmänga, innästla sig, inokulera, inpacka, inplantera, inpressa, inpraktisera, inproppa, inpumpa, inrangera, inregistrera, inrymma, inrycka, insalta, insinuera, inskjuta, inskruva, inslå, insmyga, insockra, inspinna, inspirera, inspruta, insticka, inströ, instuva, insuga, insupa, insvepa, insy, inså, insänka, insätta, intrycka, intränga, intvinga, intåga, invandra, invira, invälja, inväva, inympa;

träda i, träda i en tråd, träda på, träda på en nål, iträda, påträda, kila, tära sig in, tära sig igenom, äta sig in, impregnera, späcka, stoppa, instoppa, genomborra, okulera, interpolera, träda emellan, introducera, importera, uppsuga, uppsupa, resorbera, fastna, neddoppa, dyka, dränka, begrava.