substantiv

mellanbalk, mellanform, mellanled, mellanlänk;

inskjutning, inblandning, inbränning, inburning, inbäddning, indrypning, infiltrering, inflickning, inflätning, infogning, infällning, infästning, ingjutning, ingrepp, inhysning, inkilning, inklämning, inkorporering, inkräktning, inlastning, inläggning, inmurning, inmängning, inokulering, inpackning, inplantning, inpluggning, inpressning, inprägling, inpräntning, inrymning, inspinning, insprutning, inspärrning, insteg, instoppning, inströmning, instängning, intrång, inneslutning;

interfoliering, interjektion, intermezzo, interpolering, interpunktion, interpunktering, intervention;

inhav, inland, insjö, medelhavet, diafragma, skiljemur, gränsmur, brandmur, vägg, husvägg, kloasongvägg, avbalkning, enklav, förlåt, fyllning, station, episod, skottdag, parentes, klammer, försättsblad;

mellanhavande, mellanhand, mellanhandel, mellankomst, mellanlöpare, mellanparti, medling, förmedling, bemedling, medlare, skiljedom, finger med i spelet, insinuation.

verb

inblanda, inbränna, inbädda, indrypa, indränka, infiltrera, inflicka, infläta, infoga, inforsla, infälla, infästa, införa, ingjuta, ingravera, ingripa, inhugga, inhäfta, inkapsla, inkila, inklämma, inkorporera, inkrustera, inkräkta, inkvartera, inlasta, inlogera, inlotsa, inlåsa, inlägga, inmura, inmänga, innästla sig, inokulera, inpacka, inpassa, inplanta, inplantera, inplugga, inpraktisera, inpressa, inproppa, inprägla, inpränta, inpumpa, inpyra, inrama, inrista, inrita, inrota, inrycka, inräkna, insalta, inskeppa, inskjuta, inskrida, inskriva, inskära, inslipa, insmuggla, insmyga, insnärja, insockra, inspinna, inspruta, inspärra, insticka, instoppa, inströ, inströmma, instuva, instänga, insuga, insupa, insvepa, insy, insylta, insänka, inteckna, intrycka, intränga, intvinga, invandra, inveckla, invira, inväva, inympa;

innesluta, internera, interfoliera, interpolera, interpunktera, intervenera, importera, impregnera, mellankomma, mellanskjuta, träda emellan, lägga sig i, lägga sig emellan, lägga sin näsa i blöt, tränga sig på, truga sig på, genomtränga, splitsa, hoptappa, halka in, slinka in, tillstöta.

adjektiv, adverb

mellankommande, mellanliggande, mellanradig, inbyggd, parentetisk, episodisk;

mellan, emellan, ibland, mittibland, mitt i, mitt i högen, inom, i vägen, under, under tiden, mittunder, emellertid, däremellan, varemellan, halvvägs.