Se även an, àn, án, ān, ăn, ǎn och ån.

Kvalitetskontroll – fakta
Den här sidan innehåller ifrågasatta faktauppgifter som eventuellt diskuteras på diskussionssidan.
Motivering: Stämmer ordklasserna? Stämmer exemplen överens med ordklassen? Någon/några betydelser saknas antagligen

Svenska redigera

Adverb redigera

än

 1. fortfarande
  Är du kvar än?
 2. ännu, i större grad
  Ökningen av köpare har höjt priserna till än högre nivåer.
 3. (än ... än ...) vid ett tillfälle, ibland
  GPS:en visade än åt ena hållet, än åt andra.
 4. oavsett; i satser med frågepronomen
  Vem det där än är, så försöker hon bara få din uppmärksamhet.
  Tro honom inte, vad han än säger.
  Vanliga konstruktioner: vad/vem/vilka ... än <verb>
 
Etymologi: Av fornsvenska æn, av fornnordiska enn, av urgermanska *andi, av urindoeuropeiska *h₂énti
Fraser: än här, än där, än si, än så, än en gång
Homofoner: en (homofon in vissa dialekter, nästan homofon i andra dialekter), N, n

Översättningar redigera

Konjunktion redigera

än

 1. anger vid jämförelser hur något förhåller sig
  Han är större än du tror.
 2. och
  "God dag!" sade smeden, "vart ska du hän?" "Till himmelriket om jag kan komma in där", svarade skräddaren. "Än du då?"
  Än sen då?
 
Etymologi: Av fornsvenska æn, av fornnordiska enn, av urgermanska *andi, av urindoeuropeiska *h₂énti
Homofoner: en, N, n
Grammatik: Det är möjligt att utelämna delar av den av än inledda bisatsen, som då underförstås. Detta leder ibland till den felaktiga tron att än är en preposition, varför det händer att objektsform ibland används i stället för subjektsform, vilket till och med kan ändra betydelsen. Detta gäller också för andra subjunktioner. Än är ett acceptabelt talspråk i skrivbruk.

Översättningar redigera

Preposition redigera

än

 1. preposition i jämförandefras
  Han är större än mig.
  Användning: Då än i ovanstående mening tolkas som preposition skall det efterföljande pronomenet stå i objektsform, alltså som mig. Än används som preposition i konstruktionen Hon är mer erfaren än sina arbetskamrater, eftersom konstruktioner med sin bara används i objektsställning i svenska. Observera att ovanstående mening även skulle kunna skrivas som Han är större än jag. Det tolkas då som att predikatsverbet (är) utelämnats. Än fungerar då som konjunktion.[1]
  Homofoner: en, N, n

Översättningar redigera

Källor redigera

 1. Språknämnden. Läst 2011-05-27.