Svenska redigera

Verb redigera

två sina händer

  1. (idiomatiskt) frånsäga sig allt ansvar för en utförd handling
    "Jag tvår mina händer!" ropade kejsaren. "Jag befallde inte att detta skulle ske!"

Översättningar redigera