Svenska

redigera

kvar

 1. som återstår
 2. som ännu befinner sig på åsyftad plats
  Jag har bara en tjuga kvar av min månadspeng.
  Vi har bara några få biljetter kvar till kvällens föreställning.
  Polisen stannade kvar på brottsplatsen under eftermiddagen.
  Vi stod kvar ute på trappan trots att det började regna.
 
Etymologi: Av fornsvenska kvær, kvar, kvarr ("lugn, stilla"). Av urgermansk rot *kwerru-. Sannolikt besläktat med lettiska gurstu, gurst ("bli matt, mattas") och litauiska gurti ("mojna").
Sammansättningar: kvarbliven, kvarboende, kvardröja, kvarglömd, kvarhava, kvarhålla, kvarleva, kvarlåtenskap, kvarlämnad, kvarsittning, kvarstå, kvarställa, kvarvarande

Översättningar

redigera

Esperanto

redigera

Räkneord

redigera

kvar

 1. fyra

Nynorska

redigera

kvar

 1. var, på vilken plats
  Kvar ligg byen?
  Var ligger staden?
  Eg veit ikkje kvar hatten min er.
  Jag vet inte var min hatt är.
  Varianter: kor

Pronomen

redigera

kvar

 1. var, varje, varenda
  Kvar og ein av oss.
  Var och en av oss.
  Kvar måndag.
  Varje måndag.