Svenska redigera

Adverb redigera

kvar

 1. som återstår
 2. som ännu befinner sig på åsyftad plats
  Jag har bara en tjuga kvar av min månadspeng.
  Vi har bara några få biljetter kvar till kvällens föreställning.
  Polisen stannade kvar på brottsplatsen under eftermiddagen.
  Vi stod kvar ute på trappan trots att det började regna.
 
Etymologi: Av fornsvenska kvær, kvar, kvarr ("lugn, stilla"). Av urgermansk rot *kwerru-. Sannolikt besläktat med lettiska gurstu, gurst ("bli matt, mattas") och litauiska gurti ("mojna").
Sammansättningar: kvarbliven, kvarboende, kvardröja, kvarglömd, kvarhava, kvarhålla, kvarleva, kvarlåtenskap, kvarlämnad, kvarsittning, kvarstå, kvarställa, kvarvarande

Översättningar redigera

Bottniska redigera

Adverb redigera

kvar

 • uttal: kwɑ́ːr/, /kwɔ́ːr
 1. kvar
  Etymologi: Fornnordiska kyrr "stilla".
  Sammansättningar: kvarvarand
  Besläktade ord: kvart

Esperanto redigera

Räkneord redigera

kvar

 1. fyra

Nynorska redigera

Adverb redigera

kvar

 1. var, på vilken plats
  Kvar ligg byen?
  Var ligger staden?
  Eg veit ikkje kvar hatten min er.
  Jag vet inte var min hatt är.
  Varianter: kor

Pronomen redigera

kvar

 1. var, varje, varenda
  Kvar og ein av oss.
  Var och en av oss.
  Kvar måndag.
  Varje måndag.