substantiv

tillfredsställelse, tacksamhet, välbehag, optimism, gott mod, sinnesfrid, sinneslugn, sinnesro, trevnad, hemtrevnad, tomtebolycka, gemytlighet, gladlynthet, glättighet, lätt lynne, hjärtefröjd, jämnmod, fridsamhet, stillsamhet, ostördhet;

förnöjsamhet, hovsamhet, anspråkslöshet, flärdfrihet, måtta, måttfullhet, måttlighet, återhållsamhet, resignation, undergivenhet, fördragsamhet, tålamod, tolerans, försonlighet, fredlighet, fredlighetsstiftare, villfarighet, välmening, vänlighet, förbindlighet, artighet;

nöjaktighet, tillräcklighet, lystmäte, välstånd, vederkvickelse, välbefinnande.

verb

tillfredsställa, behaga, förnöja, upptaga väl, nöjas, åtnöjas, nöja sig, åtnöja sig, godtaga, se den ljusa sidan, tyda till det bästa, trivas, slå sig till ro, lyckönska sig, smickra sig med;

villfara, samtycka, tillmötesgå, mena väl, lugna, trösta, uppmuntra, blidka, försona, förlika, avväpna, skydda, betrygga, tolerera, resignera.

adjektiv, adverb

belåten, nöjd, tacksam, gemytlig, gladlynt, glättig, lugn, ostörd, trygg, obesvärad, jämn, fridsam, stillsam, måttfull, måttlig, flärdfri, hovsam, förnöjsam, anspråkslös, återhållsam, fördragsam, tolerant, tålig, undergiven, resignerad, försonlig, fredsvänlig, fredsälskande, villfarig, välment, vänlig, förbindlig, artig;

nöjaktig, tillräcklig, tillfredsställande, angenäm, bekväm, trevlig, hemtrevlig, småtrevlig, behaglig, välbehaglig, välbehövlig, duglig, antaglig, hjälplig, dräglig;

välbärgad, välmående, burgen, rangerad;

till freds, till lags, till nöjes, väl, välan, i sitt ässe, i sitt rätta element, icke illa menat, icke illa ment.