SvenskaRedigera

AffixRedigera

-en

 • uttal: ,än /ˌɛn(betydelse 1,2)
 • uttal: än /ɛn(betydelse (substantivsuffix) 3-5)
 • uttal: ’e:n /ˈeːn(betydelse (alkener) 6)
 1. läggs till i slutet på vissa starka verb (en lagom stor grupp som slutar på "-it" i supinum) för att bilda adjektivisk perfektparticip
  stulit → stulen
  givit → given
  brutit → bruten
  bitit → biten
  Kohyponymer: -ad, -d, -t, -dd
 2. läggs till på vissa adjektiv för att bilda adverb (förekommer oftast tillsammans med "-lig-")
  möjligen
  troligen
  ofördröjligen
  hemligen
 3. läggs till på vissa substantiv (en mycket stor grupp som är utrum dvs en-ord) för att indikera bestämd form singular (om substantivet redan slutar på -e så faller detta bort)
  stolen
  telefonen
  pojken  
  dörren
 4. läggs till på vissa substantiv (en ganska stor grupp som är neutrum dvs ett-ord och slutar på konsonant) för att indikera bestämd form plural
  träden
  lejonen
  målen
  djuren
 5. läggs till på vissa substantiv (en mycket liten grupp som är utrum dvs en-ord och oftast kombinerar suffixet med omljudsgenererad stamförändring som de också använder i den obestämda pluralen) för att indikera bestämd form plural
  mössen (av mus)
  gässen (av gås)
  spännen (av spänn)
 6. (kemi) suffix för alkener

BottniskaRedigera

AffixRedigera

-en

 1. bildar bestämd form i dativ singular för neutra ord
  sołgjen
  söljan

EngelskaRedigera

AffixRedigera

-en

 1. (ungefär) -na; för-; läggs till på vissa adjektiv eller substantiv för att bilda ett verb, som indikerar den process under vilken ett objekt får den egenskap som adjektivet beskriver eller substantivet innebär, de flesta sådana verben kan vara såväl transitiva och kausativa som intransitiva och inkoativa
  dark → darken
  black → blacken
  fast → fasten
 2. (ungefär) -it; -en; bildar perfektparticip av vissa oregelbundna verb, motsvarar både supinumform och adjektivisk perfektparticip i svenskan
  give → given
  prove → proven
 3. bildar plural av några få substantiv
  ox → oxen
  child → children
  brother → brethren

SammansättningarRedigera

IndonesiskaRedigera

AffixRedigera

-en

 1. -ent; (person som gör något)
  Diverse: Förenklat för att undvika konsonantgrupper, används vid ett fåtal ord som motsvarar engelska ord med suffix -ent.
  Se även: -an, -is, -or, pe-, peN-
  Sammansättningar: pasien, presiden