Svenska redigera

Adjektiv redigera

Böjningar av trivial  Positiv Komparativ Superlativ
Attributivt
Obestämd
singular
Utrum trivial trivialare  
Neutrum trivialt
Bestämd
singular
Maskulinum triviale trivialaste
Alla triviala
Plural triviala
  Predikativt
Singular Utrum trivial trivialare trivialast
Neutrum trivialt
Plural triviala
Kompareras alternativt med mer och mest.
Adverbavledning trivialt

trivial

 1. självklar eller allmänt känd, och därför enkel och kanske ytlig
  Att han dödades kan ha en trivial förklaring: en dispyt om pengar.
  I en trivial mening är humanistiska ämnen förstås nyttiga, de skänker glädje och mening åt sina utövare. Men är de av nytta för samhället i största allmänhet?
  Popmusik verkar anses som den trivialaste av populärkulturella former.
  Synonymer: banal, självklar, uppenbar, välkänd, sliten, nött, enkel, simpel, ytlig, platt, ointressant
 2. alldaglig, mycket vanligt förekommande, och därför mindre intressant eller kanske oviktig
  Av en vanlig och trivial vardagsvara har han skapat ett vackert konstverk.
  Ingen har som han kunnat skildra vardagen på landet, de trivialaste händelser och ting så friskt att man läser honom med nöje.
  Synonymer: banal, vardaglig, alldaglig, vanlig, ordinär, oviktig, obetydlig, oväsentlig, ointressant
 3. (matematik, om matematiska bevis) självklar, som inses mycket lätt, och därför mindre intressant; exempelvis därför att det mer eller mindre direkt följer från antaganden eller välkända fakta
  Att varje element i en surjektiv funktions värdemängd erhålles för minst ett element i definitionsmängden är trivialt; det intressanta är att varje element i målmängden erhålles.
  Synonymer: självklar, uppenbar
  Fraser: Parkinsons trivialitetslag
 4. (matematik, om matematiska objekt) enklaste, så enkel som möjligt under givna förutsättningar, och därför mindre intressant eller kanske oviktig; avser exempelvis variabler med nollvärdet, mängder med minst antal element (som är nödvändiga)
  Om ekvationen λ1x1 + λ2x2 + ... + λnxn = 0 endast har den triviala lösningen λ1 = λ2 = ... = λn = 0 så är mängden {x1, x2, ..., xn} linjärt oberoende.
  Fraser: trivial lösning (då alla variabler i en ekvation blir lika med noll), trivial grupp (som bara består av identitetselementet), trivial ring (som bara består av nollelementet), trivial topologi (med endast den tomma mängden och hela rummet som öppna mängder), trivial norm (lika med 0 för nollvektorn och 1 för nollskilda vektorer)
  Jämför: degenererad
 
Varianter: triviell
Etymologi: Från latinska trĭvĭālis (”beträffande vägkorsning eller allmän väg; allmän, ordinär”); som kommer från latinska trivium (”en plats där tre vägar möts”); som är en sammansättning av tri (”tre”) och via (”väg”).
Besläktade ord: trivia, trivialisera, trivialisering, trivialitet
Sammansättningar: trivialnamn (icke fackspråklig benämning), trivialskola (lägre läroanstalt)

Översättningar redigera

Spanska redigera

Adjektiv redigera

Böjningar av trivial  Singular Plural
Maskulinum trivial triviales
Femininum
Kompareras med más och el/la/lo/los/las más.

trivial

 1. trivial; (samma betydelser som i svenskan)
  Besläktade ord: trivialidad, trivializar, trivialmente

Tyska redigera

Adjektiv redigera

Böjningar av trivial 
Predikativa former
Positiv trivial
Kompareras inte.

trivial

 1. trivial; (samma betydelser som i svenskan)