Testsida
Detta är i första hand tänkt som en konceptsida, som ska visa på hur man skulle kunna skapa hjälpsidor som länkas från böjningsmallarna, och därmed förklara de grammatiska begrepp som används - de kan trots allt vara ganska kryptiska för den som inte är insatt. Tillsvidare, ta informationen på sidorna med en stor nypa salt, och jämför med vad wikipedia har att säga. Denna information är än så länge mycket långt från att vara fullständig.


Adjektiv

redigera

Blandad böjning är ett böjningsmönster hos adjektiv, som används då ett attributivt adjektiv föregås av obestämd artikel, eller vissa andra ord som t.ex. kein. Adjektivet böjs då starkt i de fall det föregående ordet är oböjt, men svagt om det föregående ordet är kasusböjt. Se även stark böjning och svag böjning

  • Exempel: En ung man blir i nominativ ein junger Mann (ingen böjning av ein men stark böjning av jung). Dativformen är i stället einem jungen Manne eller einem jungen Mann (med en böjda form av ein, och svag böjning av jung). Jämför med ung man = junger Mann respektive jungem Mann(e) (genomgående stark böjning), och med den unge mannen = der junge Mann respektive dem jungen Mann(e) (genomgående svag böjning av jung).