substantiv

trosbekännelse, religionsbekännelse, trosartikel, trosbekännare, troslära, trosmening, trossak, trossamfund, bekännelseskrift, bekännelsetrohet, konfession, symbolum, apostolikum, ortodoxi, hyperortodoxi, statskyrka, statsreligion, kyrklighet, renlärighet;

katolicism, katolik, papism, papist, bilddyrkan, bilddyrkare, madonnadyrkan, protestant, protestantism, luteran, luteranism, luterdom, kalvinism, kalvinist, zwinglian, zwinglianism, baptism, baptist, baptistdop, baptistpredikant, anabaptism, anabaptist, vederdöpare, presbyterian, metodism, metodist, kväkare, independent, mormon, mormonism, mormonäktenskap, svedenborgare, svedenborgian, svedenborgianism, synkretism, unitarie, unitarism, predestinationsläran, själakult, sjundedagsadventist, hihulit;

hussit, hussiterkrig, hugenott, hugenottkrig, albigens, albigenser, albigenserkrig, valdens, valdenser, arian, arianism, nestorian, gnosticism, gnostiker, dualism, dualist, kainit, nasaré, judendom, nasir, nasirat, nasirlöfte;

mohammedan, muhammedan, muselman, islam, braman, bramanism, buddaism, buddaist.

adjektiv, adverb

bekännelsetrogen, renlärig, konfessionell, ortodox, hyperortodox, kyrklig, statskyrklig, högkyrklig, lågkyrklig, frikyrklig, nykyrklig, kristen, katolsk, romerskkatolsk, papistisk, protestantisk, lutersk, reformert, presbyteriansk, baptistisk, anabaptistisk, metodistisk, svedenborgiansk, synkretistisk, unitarisk, hussitisk, valdensisk, albigensisk, ariansk, nestoriansk, gnostisk, dualistisk, mosaisk, muselmansk, islamitisk, bramansk, buddaistisk.