Se även öm och om.

Svenska

redigera

-om (suffix)

 1. arkaisk dativändelse (singular)
  Sammansättningar: andanom, sinom
 2. arkaisk dativändelse (plural), återfunnen huvudsakligen i adverb
  Sammansättningar: allom, androm, flerom, lagom, sinom, stundom
 3. arkaisk ändelse för verb i första person plural presens och imperativ
  Sjungom studentens lyckliga dag!
 4. (sjukdomar) suffix för vissa sjukdomar och åkommor, framför allt tumörer
  Sammansättningar: lymfom, melanom

Se även

redigera