Se även öm och om.

Svenska redigera

Affix redigera

-om (suffix)

  1. tidigare ändelse för substantiv i dativ plural, återfunnen huvudsakligen i adverb
    Sammansättningar: lagom, lönndom, stundom
  2. tidigare ändelse för verb i första person plural presens och imperativ
    Sjungom studentens lyckliga dag!
  3. ändelse för vissa sjukdomar och åkommor, framför allt tumörer
    Sammansättningar: lymfom, melanom

Se även redigera