KinesiskaRedigera

PronomenRedigera

(wǒ)

  1. jag, mig
    我是瑞典人。
    Jag är svensk.
    请把那本书交给我。
    Räck mig den där boken, är du snäll.
    Grammatik: Ingen skillnad görs mellan subjekts- och objektsform.
  2. min
    我爸爸不在家。
    Min pappa är inte hemma.
    我家有六口子。
    Vi är sex personer i min familj.
    Grammatik: Användningen är begränsad till bland annat vissa termer som betecknar släktskap och hemvist. Se 我的.