TvärspråkligtRedigera

KodRedigera

zu

zu

  1. (ISO 639-1) kod för språket zulu

TyskaRedigera

VerbpartikelRedigera

zu

  1. infinitivmärke, att

PrepositionRedigera

zu

  1. till
    Grammatik: Styr dativ, liksom prepositionerna aus, außer, bei, gegenüber, mit, nach, seit och von.
(vanliga sammandragningar) 
zu + dem blir zum
zu + der blir zur

AdverbRedigera

zu

  1. för, alltför
    Er ist zu schnell - han är för snabb