Kvalitetskontroll – struktur
Den här sidans struktur behöver åtgärdas (instruktioner).

Svenska

1. tala högt och tydligt; tala rent ut

Rektorn var oklar till en början men snart talade hon ur skägget.