Engelska redigera

Verb redigera

make sense

  1. (idiomatiskt) verka vettig, vara begriplig, förefalla meningsfull, gå ihop, låta rimligt
    I don't think that makes sense.
    Jag tycker inte att det verkar vettigt.
  2. (idiomatiskt, med partikel: make sense of) begripa, förstå, tolka
    Can you make sense of her handwriting?
    Kan du tolka hennes handstil?