Svenska redigera

Konjunktion redigera

ehuru

 1. (ålderdomligt, formellt) trots att, fastän
  De är fortfarande problem, ehuru inbillade.
  Kungen var en viljekraftig ehuru mot sin folkvalda regering lojal monark.
  1847: Skandinavisk fauna, Sven Nilsson:
  Denna kattrace, som man träffar äfven hos oss, ehuru mer sällan, skall vara kommen från Spanien till det öfriga Europa.
  1984: "Göring och Sverige" (Rabén & Sjögren), Björn Fontander:
  Tiden därförut förlöpte lugnt, ehuru han var ytterst lättirriterad och pockade på sin medicinranson.
  2014: "Lite gny och gnissel i konstvärlden", Lars Vilks:
  Det kan ligga en del i det men trots allt är det fråga om en marginell del av historien ehuru mycket intressant och spännande.
  Synonymer: se fastän
  Varianter: ehur
  Sammansättningar: ehuruväl
  Etymologi: Av fornsvenska ä huru, fornsvenska hwaru, fornsvenska hworo, fornsvenska horo, fornsvenska huru, fornsvenska hur.

Översättningar redigera